KORIZMA - SRIJEDA II. TJEDNA

II. Večernja

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja)

 

HIMAN

Glas molben svojih vjernika
Ti, Kriste, počuj, molimo:
Da zloća svijeta prijevarnog
Ne zamrači nam vjere sjaj.

Od misli zlih i opakih,
Od zavisti nas očuvaj,
Da ne vraćamo zlime zlo,
Već dobrim zlo da svladamo.

Daleko od nas svako zlo,
Oholost, srdžba, prijevara,
Daleko od nas pohlepa,
Taj korijen hudi zlima svim.

Nek iskrena dobrotvornost
U miru čuva saveze,
Nek vjernost bude zaštitom
Nepovrijeđenih vezova.

O Kriste, Kralju, slava ti
I s tobom Ocu vječnomu
Sa Braniteljem preblagim
U vjekove vjekovječne. Amen.


PSALMODIJA

Antifona 1.

Išćekujemo blaženu nadu i dolazak Slave našega Spasitelja.

 

Ps 62 (61). Mir u Bogu

Bog nade napunio vas svakom radošau i mirom u vjeri (Rim 15, 13).

Samo je u Bogu mir, dušo moja, *
   samo je u njemu spasenje.
Samo on je moja hrid i spasenje, *
   utvrda moja: neću se pokolebati.

Dokle ćete na bijednika nastrtati,
   obarat ga svi zajedno, *
   ko zid ruševan il' ogradu nagnutu?
Urotiše se da me s visa mog obore, *
    u laži uživaju:
ustima blagoslivlju, *
    a u srcu proklinju.

Samo je u Bogu mir, dušo moja, *
    samo je u njemu nada moja.
Samo on je moja hrid i spasenje, *
    utvrda moja: neću se pokolebati.

U Boga je spasenje moje i slava; *
    Bog mi je hridina silna, utočište.
U nj se, narode, uzdaj u svako doba:
    pred njim srca izlijevajte: *
    Bog je naše utočište!

Sinovi su ljudski samo dašak, *
    laž su djeca čovječja:
svi da stanu na tezulju, *
    od daha bi lakši bili.

U grabež  se ne uzdajte,
    nit se otetim tašto hvalite; *
    umnoži l' se blago,
    nek vam srce za nj ne prione.
Bog rekao jedno, a ja dvoje čuo: *
    »U Boga je snaga!
U tebe je, Gospodine, dobrota! *
    Ti uzvraćaš svakom po djelima njegovim.«

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Išćekujemo blaženu nadu i dolazak Slave našega Spasitelja.

 

Antifona 2.

Obasjao nas Bog licem svojim i blagoslovio nas.

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

Neka vam je svima znano: poganima je poslano spasenje Božje (Dj 28, 28).

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
    obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
    svi puci tvoje spasenje!

Neka te slave narodi, Bože, *
    svi narodi neka te slave!
Nek se vesele i kliču narodi,
    jer sudiš pucima pravedno *
    i narode vodiš na zemlji.

Neka te slave narodi, Bože, *
    svi narodi neka te slave!
Zemlja plodom urodila! *
    Bog nas blagoslovio, Bog naš!
Bog nas blagoslovio! *
    Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Obasjao nas Bog licem svojim i blagoslovio nas.

 

Antifona 3.

U njemu je sve stvoreno i sve stoji u njemu.

 

Hvalospjev (Kol 1, 12-20). Krist prvorođenac, prije svakog stvorenja i prvorođenac od mrtvih

S radošću zahvaljujmo Ocu
    koji nas osposobi *
    za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti.
On nas izbavi iz vlasti tame *
    i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje,
u kome imamo otkupljenje, *
    otpuštenje grijeha.

Krist Isus slika je Boga nevidljivoga, *
    Prvorođenac, prije svakog stvorenja.
Ta u njemu je sve stvoreno
    na nebesima i na zemlji, *
    vidljivo i nevidljivo,
bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, *
    bilo Vrhovništva, bilo Vlasti:
sve je po njemu i za njega stvoreno:
    on je prije svega, *
    i sve stoji u njemu.

On je Glava Tijela, Crkve:
    on je Početak, *
    Prvorođenac od mrtvih,
    da u svemu bude Prvak.

Jer, svidjelo se Bogu *
    u njemu nastaniti svu Puninu
i po njemu
    -  uspostavivši mir krvlju križa njegova - *
    izmiriti sa sobom sve,
    bilo na zemlji, bilo na nebesima.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. U njemu je sve stvoreno i sve stoji u njemu.

 

ČITANJE Fil 2, 12b-15a

Sa strahom i trepetom radite oko svoga spasenja! Da, Bog u svojoj dobrohotnosti izvodi u vama i htjeti i djelovati. Sve činite bez mrmljanja i oklijevanja da budete besprijekorni, djeca Božja neporočna.


OTPJEV

R. Pouči me, Gospodine, * da se tvoga držim zakona.
    
Pouči me, Gospodine, da se tvoga držim zakona.

O. Prikloni mi srce propisima svojim,* da se tvoga držim zakona.
    
 Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Pouči me ...

 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Sin će čovječji biti predan poganima da ga izrugaju, izbičuju i razapnu, ali on će treći dan uskrsnuti.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
    u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
    odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
    sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
    nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
    rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
    a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
    a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
    kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
    prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Sin će čovječji biti predan poganima da ga izrugaju, izbičuju i razapnu, ali on će treći dan uskrsnuti.

 

PROŠNJE

Slava i čast Bogu koji je novi i vječni Savez u krvi Kristovoj sklopio sa svojim narodom te ga obnavlja u euharistijskoj gozbi. Upravimo mu svoju prošnju riječima:

R. Blagoslovi, Gospodine, narod svoj.

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

MOLITVA

Bože, tebi je pokora mila: po njoj pravedne nagrađuješ, grešnima opraštaš. Mi ispovijedamo svoje grijehe: smiluj nam se i oprosti. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.