KORIZMA - SRIJEDA II. TJEDNA

Jutarnja

 

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja)

 

 

Ant. O da danas glas mu poslušate: Ne budite srca tvrda.

Ps 95 (94). Poziv na Božju hvalu

Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono 'danas' (Heb 3, 13).

Dođite, kličimo Gospodinu, *
    uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
    kličimo mu u pjesmama!

Ant. O da danas glas mu poslušate: Ne budite srca tvrda.

Jer Gospodin je Bog velik, *
    Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
    njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
    i kopno koje načiniše ruke njegove:

Ant. O da danas glas mu poslušate: Ne budite srca tvrda.

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
    poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
    a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

Ant. O da danas glas mu poslušate: Ne budite srca tvrda.

O da danas glas mu poslušate:
    »Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
    kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
    iskušavahu, premda vidješe djela moja.

Ant. O da danas glas mu poslušate: Ne budite srca tvrda.

Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj,
    pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
    i ne proniču moje putove. *
Tako se zakleh u svom gnjevu: *
    Nikad neće ući u moj počinak!«

Ant. O da danas glas mu poslušate: Ne budite srca tvrda.

Slava Ocu i Sinu * i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. O da danas glas mu poslušate: Ne budite srca tvrda.


HIMAN

Već sunce se porodilo,
Pomolimo se ponizno:
U svemu danas, Bože naš,
Proživjet daj nam nevino!

Ti jezik naš obuzdavaj,
Da svađe ružne ne bude,
Ti blag nam oči zaklapaj,
Da taštih stvari ne vide.

Čistoću srca štiti nam,
Sve nisko tjeraj od njega,
Ukroti postom, trijeznošću
Pomamnost tijela našega.

Pa kada mine bijeli dan,
I opet noć se povrati,
Slatkoće svijeta prezrevši
Mi tebi ćemo pjevati.

Sva slava Ocu vječnomu
I jedinomu Sinu mu
Sa Tješiteljem Presvetim
I sad i vječnost čitavu. Amen.

 

 

PSALMODIJA

Antifona 1.

Svet je tvoj put, o Bože: koji je bog tako velik kao Bog naš ?

 

Ps 77 (76). Razmišljanje o Gospodnjim djelima

U svemu smo pritisnuti, ali ne pritiješnjeni (2 Kor 4, 8).

Glasom svojim Bogu vapijem, *
    glasom svojim Bogu, i on me čuje.
U dan nevolje tražim Gospodina,
    noću mi se ruka neumorno pruža k njemu, *
    utjehu otklanja duša moja.
Spominjem se Boga i uzdišem; *
    kad razmišljam, daha mi nestane.

Vjeđe moje budne držiš, *
    potresen sam, ne mogu govoriti.
Mislim na drevne dane *
    i sjećam se davnih godina;
razmišljam noću u srcu, *
    mislim, i duh moj ispituje:

»Hoće li Gospodin odbaciti zauvijek *
    i hoće li ikad još biti milostiv?
Je li njegova dobrota minula zauvijek, *
    njegovo obećanje propalo za sva pokoljenja?
Zar Bog je zaboravio da se smiluje, *
    ili je gnjevan zatvorio smilovanje svoje?«

I govorim:  »Ovo je bol moja: *
    promijenila se desnica Višnjega.«
Spominjem se djela Gospodnjih, *
    sjećam se tvojih pradavnih čudesa.
Promatram sva djela tvoja, *
    razmatram ono što si učinio.

Svet je tvoj put, o Bože: *
    koji je bog tako velik kao Bog naš?
Ti si Bog koji čudesa stvaraš, *
    na pucima si pokazao silu svoju.
Mišicom si izbavio narod svoj, *
    sinove Jakovljeve i Josipove.
Vode te ugledaše, Bože,
    ugledaše te vode i ustuknuše, *
    bezdani se uzburkaše.
Oblaci prosuše vode,
    oblaci zatutnjiše gromom, *
    i tvoje strijele poletješe.
Grmljavina tvoja u vihoru zaori,
    munje rasvijetliše krug zemaljski, *
    zemlja se zatrese i zadrhta.

Kroz more put se otvori tebi
    i tvoja staza kroz vode goleme, *
    a tragova tvojih nitko ne vidje.
Ti si svoj narod vodio kao stado *
    rukama Mojsija i Arona.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Svet je tvoj put, o Bože: koji je bog tako velik kao Bog naš ?

 

Antifona 2.

Kliče srce moje u Gospodinu; on obara čovjeka i uzvisuje.

Hvalospjev (1 Sam 2, 1-10). Gospodin podiže ponizne

Silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne; gladne napuni dobrima (Lk 1, 52-53).

Kliče srce moje u Gospodinu, *
    raste snaga moja po Bogu mojemu.
Šire mi se usta na dušmane moje, *
    jer se radujem pomoći tvojoj.
Nitko nije svet kao što je Gospodin
    jer nema nikog osim tebe, *
    i nema hridi kao što je Bog naš.
Ne govorite mnogo hvastavih riječi, *
    neka ne izlazi drskost iz usta vaših,
jer Gospodin je sveznajući Bog, *
    pravo on prosuđuje djela.

Lomi se luk junacima, *
    nemoćni se snagom opasuju.
Nekoć siti sad se za kruh muče, *
    nekoć gladni ne gladuju više.
Nerotkinja rađa sedam puta, *
    majka brojne djece svježinu izgubi.
Gospodin daje smrt i život, *
    ruši u Podzemlje i odande diže.
Gospodin čini uboga i bogata, *
    obara čovjeka i uzvisuje.
Diže slabića iz prašine, *
    iz bunjišta izvlači uboga,
da ih posadi s knezovima *
    i da im odredi počasna mjesta.

Jer Gospodnji su stupovi zemlje, *
    na njih je stavio ovaj svijet.
Korake čuva svojih vjernika,
    zlikovce stiže propast u mraku; *
    svojom snagom čovjek ne stječe pobjede.
Koji se protive Gospodinu, padaju, *
    Svevišnji grmi s nebesa.
Gospodin sudi međama zemlje,
    daje silu svojemu kralju, *
    uzdiže snagu pomazanika svoga.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Kliče srce moje u Gospodinu; on obara čovjeka i uzvisuje.

 

Antifona 3.

Gospodin kraljuje: neka kliče zemlja.

 

Ps 97 (96). Gospodin - slavni Kralj

Ovaj psalam označuje spasenje svijeta i vjeru svih naroda u Krista (sv. Atanazije).

Gospodin kraljuje: neka kliče zemlja, *
    †  nek se vesele otoci mnogi!
Oblak i tama ovijaju njega, *
    pravda i pravo temelj su prijestolja njegova.
Oganj ide pred njim *
    i sažiže okolo dušmane njegove.

Munje mu svijet osvjetljuju: *
    zemlja to vidi i strepi.
Brda se tope pred Gospodinom ko vosak, *
    pred vladarom sve zemlje.
Nebesa navješćuju pravednost njegovu, *
    svi narodi gledaju mu slavu.

Nek se postide svi što likove štuju
    i koji se hvale kumirima. *
    Poklonite mu se, svi bozi!
Sion radostan sluša,
    gradovi Judini kliču, *
    zbog tvojih sudova, Gospodine!
Jer ti si, Gospodine, Svevišnji
    -   nad svom zemljom, *
    visoko, visoko nad bozima svima.

Gospodin ljubi one koji mrze na zlo,
    on čuva duše pobožnika svojih, *
    izbavlja ih iz ruku opakih.
Svjetlost sviće pravedniku *
    i radost čestitima u srcu.
Radujte se, pravednici, u Gospodinu, *
    slavite sveto ime njegovo!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Gospodin kraljuje: neka kliče zemlja.

 

ČITANJE Pnz 7, 6.8-9

Tebe je Gospodin, Bog tvoj, izabrao da među svim narodima koji su na zemlji budeš njegov predragi vlastiti narod, jer vas Gospodin ljubi i drži zakletvu kojom se zakleo vašim ocima. Stoga vas je Gospodin izveo jakom rukom i oslobodio vas iz kuće ropstva, ispod vlasti faraona, kralja egipatskoga. Zato znaj da je Gospodin, Bog tvoj, pravi Bog, Bog vjeran koji drži svoj Savez i milost svoju iskazuje do tisuću koljena onima koji ga ljube i drže njegove zapovijedi.OTPJEV

R. Spominjem se Boga i uzdišem, * kad razmišljam daha mi nestane.
     
Spominjem se Boga i uzdišem, kad razmišljam daha mi nestane.

O. Svet je tvoj put, o Bože! * Kad razmišljam daha mi nestane.
     Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Spominjem...

 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Sin čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
    što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
    u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
    svetih proroka svojih odvijeka:
    spasiti nas od neprijatelja naših - *
    i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
    i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
    ocu našemu: *
    da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
    služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
    u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
    jer ćeš ići pred Gospodinom
    da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
    po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
    po kojem će nas pohoditi
    Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
    i sjeni smrtnoj, *
    da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Sin čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge.

 

 

MOLBENICA

Otkupitelj nam je naš dobrostivo zaslužio ovo vrijeme spasenja. Njega blagoslivljajmo i usrdno ga zamolimo:

R. Gospodine, stvori u nama novi duh.

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

 

MOLITVA

Bože, tebi je pokora mila: po njoj pravedne nagrađuješ, grešnima opraštaš. Mi ispovijedamo svoje grijehe: smiluj nam se i oprosti. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova.
Amen.

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.