24. lipnja

ROĐENJE SVETOGA IVANA KRSTITELJA

Svetkovina

Danas Crkva svetkuje rođenje Isusovog preteče Ivana, zadnjeg od velikih proroka Staroga zavjeta, koji je neposredno »pripravio put Gospodinu«. Ivanov otac Zaharija izrekao je tada hvalospjev »Blagoslovljen« kojim Crkva svakog jutra pozdravlja i slavi Mesiju kao »Mlado Sunce s visine.« Štuje se osobito u Podmilačju u Bosni.


SLAVLJE SVETIH MUŽEVA

I. Večernja

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja)

 

HIMAN

Da uzmognemo zanosnom ti pjesmom
Čudesna djela pravo opjevati,
Izbriši grijeh nam s usta okaljanih,
Ivane sveti!

Dolazi glasnik s neba visokoga,
Tvom ocu javlja tvoje porođenje
I veličinu, ime tvoje kaže
I tok života.

Sumnja u glase svetog obećanja
Tvom roditelju tada jezik sveza,
Ali kad ti se rodi, izgubljeni
Govor mu vrati.

Još skrit u majci osjećao ti si
Da blizu Kralj je u svom divnom dvoru,
Tad roditelji zaslugama tvojim
Otkriše tajnu.

Nek pjevaju ti građani nebeski,
Jedini Bože u tri lica višnja,
A mi te smjerno molimo: oprosti
Spašenom puku. Amen.

PSALMODIJA

Antifona 1.

Elizabeta Zaharijina rodi silna muža: Ivana Krstitelja, Gospodinova preteču.

Ps 113 (112). Bogu slave i milosrđa

Hvalite, sluge Gospodnje, *
    hvalite ime Gospodnje!
Blagoslovljeno ime Gospodnje *
    sada i dovijeka!

Od istoka sunca do zalaska *
    hvaljeno bilo ime Gospodnje!
Uzvišen je Gospodin nad sve narode, *
    slava njegova nebesa nadvisuje.
Tko je kao Gospodin, Bog naš,
    koji u visinama stoluje *
    i gleda odozgo nebo i zemlju?

Podiže iz prašine uboga, *
    iz gliba vadi siromaha
da ga posadi s prvacima, *
    s prvacima svoga naroda.
Nerotkinji daje da u domu stanuje *
    kao radosna majka djece brojne.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
    tako i sada i vazda *

    i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant.  Elizabeta Zaharijina rodi silna muža: Ivana Krstitelja, Gospodinova preteču.

 

Antifona 2.

Od stare i neplodne žene rođen je Ivan, preteča Gospodinov.

Ps 146 (145). Blaženi koji se uzdaju u Gospodina.

Hvalimo Gospodina u svom životu, to jest svojim ponašanjem (Arnobije)

Hvali, dušo moja, Gospodina!
    Hvalit ću Gospodina sveg života svojeg, *
    dok me bude, Bogu svom ću pjevati.

Ne uzdajte se u knezove, *
    u čovječjeg sina od kog nema spasenja!
Iziđe li duh iz njega,
    u zemlju svoju on se vraća, *
    i toga trena propadaju sve misli njegove.

Blago onome kome je pomoćnik Bog  Jakovljev, *
    kome je ufanje u Gospodinu, Bogu njegovu,
koji stvori nebo i zemlju, *
    more i sve što je u njima;
koji ostaje vjeran dovijeka,
    potlačenima vraća pravicu, *
    a gladnima kruha daje.

Gospodin oslobađa sužnje, *
    Gospodin slijepcima oči otvara.
Gospodin uspravlja prignute, *
    Gospodin ljubi pravedne.
Gospodin štiti pridošlice,
    sirote i udovice podupire, *
    a grešnicima mrsi putove.

Gospodin će kraljevati dovijeka, *
    tvoj Bog, Sione, od koljena do koljena.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
    tako i sada i vazda *

    i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. Od stare i neplodne žene rođen je Ivan, preteča Gospodinov.

 

Antifona 3.

Između rođenih od žene ne usta veći od Ivana Krstitelja.

Hvalospjev (Ef 1, 3-10)

Blagoslovljen Bog i Otac *
    Gospodina našega Isusa Krista,
on koji nas blagoslovi
    svakim blagoslovom duhovnim *
    u nebesima, u Kristu.

Tako: u njemu nas sebi izabra
    prije postanka svijeta *
    da budemo sveti i neporočni pred njim;

u ljubavi nas predodredi za posinstvo, *
    za sebe po Isusu Kristu,
prema dobrohotnosti svoje volje, *
    na hvalu Slave svoje milosti.

Njome nas zamilova u Ljubljenome
    u kome, njegovom krvlju, *
    imamo otkupljenje,
otpuštenje prijestupa *
    po bogatstvu njegove milosti.

Nju preobilno u nas uli *
    zajedno sa svom mudrošću
    i razumijevanjem.

Obznanivši nam Otajstvo svoje volje *
    po dobrohotnom naumu svojem
što ga prije u njemu zasnova *
    da se provede punina vremena:
uglaviti u Kristu *
    sve - na nebesima i na zemlji.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
    tako i sada i vazda *

    i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. Između rođenih od žene ne usta veći od Ivana Krstitelja.


 

ČITANJE Dj 13, 23-25

Iz Davidova potomstva izvede Bog po svom obećanju Izraelu Spasitelja, Isusa. Pred njegovim je dolaskom Ivan propovijedao krštenje obraćenja svemu narodu izraelskomu. A kad je Ivan dovršavao svoju trku, govoraše: »Nisam onaj za koga me vi držite. Nego, za mnom, evo, dolazi Onaj komu ja nisam dostojan odriješiti obuće na nogama.«


OTPJEV

R. Pripravite put Gospodinu, * poravnite mu staze.
    
 Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze.

O. Poslije mene dolazi čovjek koji je bio prije mene. * Poravnite mu staze.
     Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. *
Pripravite

 

 

Evanđeoski hvalospjev - Veliča

Ant. Kad je Zaharija ušao u hram, ukaza mu se anđeo Gabriel. Stajao je s desne strane kadionog žrtvenika.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
    u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
    odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
    sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
    nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
    rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
    a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
    a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
    kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
    prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Kad je Zaharija ušao u hram, ukaza mu se anđeo Gabriel. Stajao je s desne strane kadionog žrtvenika.

 

PROŠNJE

Radosno se pomolimo Bogu, koji je Ivana Krstitelja izabrao da ljudima navijesti buduće Kristovo kraljevstvo:

R. Upravi, Gospodine, noge naše na put mira.

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.MOLITVA

Bože, ti si pozvao svetog Ivana Krstitelja da narod pripravi na dolazak Krista Gospodina. Obdari svoj narod radošću Duha Svetoga i upravi putem spasenja i mira. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova.
Amen.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.