15. listopada

SVETA TEREZIJA AVILSKA,
djevica i crkvena naučiteljica

Rodila se u Avili (Španjolska) godine 1515. Stupivši u Karmelski red, gdje je koračala velikim koracima k savršenstvu i imala mistične objave, trudila se oko obnove Reda. Napisala je knjige prepune dubokim i najuzvišenijim naucima, koje je potvrdila vlastitim iskustvom. Umrla je u Albi godine 1582. Naslovnica je stolne crkve u Požegi i u Subotici.

 

I. Večernja

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja)

HIMAN


Ko Kralja višnjeg vjesnica
Dom ostavljaš, o Terezo,
Da krajevima poganskim
Il’Krista daš il’ svoju krv.

Al’ blaža tebe čeka smrt
I slađa muka za te je:
Od strijele past ćeš, njom će te
Božanska ljubav raniti.

O žrtvo svete ljubavi,
Zapali srca i nama,
I narode, što štitiš ih,
Od ognja brani paklenog!

Nek s Ocem Sinu bude čast
I Tješitelju blagomu,
Božanskoj višnjoj Trojici
I sad i u sve vjekove. Amen.

 

PSALMODIJA

Antifona 1.

Blagoslovljeno budi ime Gospodnje jer on dobrotu svoju pokaza na službenici svojoj (Aleluja),

Ps 113 (112). Bogu slave i milosrđa

Silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne (Lk 1, 52).

Hvalite, sluge Gospodnje, *
    hvalite ime Gospodnje!
Blagoslovljeno ime Gospodnje *
    sada i dovijeka!

Od istoka sunca do zalaska *
    hvaljeno bilo ime Gospodnje!
Uzvišen je Gospodin nad sve narode, *
    slava njegova nebesa nadvisuje.
Tko je kao Gospodin, Bog naš,
    koji u visinama stoluje *
    i gleda odozgo nebo i zemlju?

Podiže iz prašine uboga, *
    iz gliba vadi siromaha
da ga posadi s prvacima, *
    s prvacima svoga naroda.
Nerotkinji daje da u domu stanuje *
    kao radosna majka djece brojne.

Antifona 2.

Slavi Gospodina, Jeruzaleme, jer blagoslovi u tebi djecu tvoju (Aleluja).


Ps 147. Obnova Jeruzalema

Dođi da ti pokažem Zaručnicu, Ženu Jaganjčevu (Otk 21, 9).

Slavi Gospodina, Jeruzaleme, *
    hvali Boga svoga, Sione!

On učvrsti zasune vrata tvojih, *
    blagoslovi u tebi tvoje sinove.
On dade mir granicama tvojim, *
    pšenicom te hrani najboljom.
Besjedu svoju šalje na zemlju, *
    brzo trči riječ njegova.

Kao vunu snijeg razbacuje, *
    prosipa mraz poput pepela.
On sipa grŕd kao zalogaje, *
    voda mrzne od njegove studeni.
Riječ svoju pošalje, i vode se tope; *
    dunu vjetrom i vode otječu.

Riječ svoju on objavi Jakovu, *
    odluke svoje i zakone Izraelu.
Ne učini tako nijednom narodu: *
    nijednom naredbe svoje ne objavi!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Slavi Gospodina, Jeruzaleme, jer blagoslovi u tebi djecu tvoju (Aleluja).

 

Antifona 3.

Ti si milje Gospodnje i tvoj će se Bog tebi radovati (Aleluja).

Hvalospjev (Ef 1, 3-10). Bog Spasitelj

Blagoslovljen Bog i Otac *
 Gospodina našega Isusa Krista,
on koji nas blagoslovi
 svakim blagoslovom duhovnim *
 u nebesima, u Kristu.

Tako: u njemu nas sebi izabra
 prije postanka svijeta *
 da budemo sveti i neporočni pred njim:
u ljubavi nas predodredi za posinstvo, *
 za sebe po Isusu Kristu,
prema dobrohotnosti svoje volje, *
 na hvalu slave svoje milosti.

Njome nas zamilova u Ljubljenome
 u kome, njegovom krvlju, *
 imamo otkupljenje,
otpuštenje prijestupâ *
 po bogatstvu njegove milosti.

Nju preobilno u nas uli *
 zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem.

Obznanivši nam otajstvo svoje volje *
 po dobrohotnom naumu svojem
što ga prije u njemu zasnova *
 da se provede punina vremenâ:
uglaviti u Kristu *
 sve - na nebesima i na zemlji.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant.   Ti si milje Gospodnje i tvoj će se Bog tebi radovati (Aleluja).


ČITANJE  Fil 3, 7-8

Što mi god bijaše dobitak, to poradi Krista smatram gubitkom. Štoviše, čak sve gubitkom smatram zbog onoga najizvrsnijeg, zbog spoznanja Isusa Krista, Gospodina mojega, radi kojega sve izgubih i otpadom smatram: da Krista steknem.


OTPJEV

R. Radosno ću klicati * tvojoj milosti.
     
Radosno ću klicati tvojoj milosti.

O. Jer si na moju bijedu pogledao. * Tvojoj milosti.
     Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Radosno ...

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Kad je došao Zaručnik, uđe s njime na svadbu pripravna razborita djevica (Aleluja).

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
    u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
    odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
    sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
    nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
    rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
    a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
    a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
    kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
    prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Kad je došao Zaručnik, uđe s njime na svadbu pripravna razborita djevica (Aleluja).PROŠNJE

Zajedno sa svetim ženama pomolimo se Gospodinu za Crkvu i zavapijmo:

R. Sjeti se, Gospodine, Crkve svoje.


MOLITVA

Bože, ti si svojim duhom potakao svetu Tereziju iz Avile da u Crkvi zacrta novi put savršenstva. Daj da u njezinoj nauci nalazimo duhovnu hranu i iskreno težimo za pravom svetošću. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova.
Amen.ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.