15. kolovoza

UZNESENJE BLAŽENE DJEVICE MARIJE

VELIKA GOSPA

Svetkovina

,

I. Večernja

Već u 4. st. istočni crkveni otac sv. Epifanije pisao je o Marijinu uznesenju na nebo. Ta je vjera prisutna i u istočnoj i u zapadnoj Crkvi od najranijih vremena. Godine 1950. papa Pio XII. tu vjeru je svečano  proglasio dogmom. Marijino uznesenje dušom i tijelom na nebo kruna je njezina bogomajčinstva, vječnog djevičanstva i bezgrešnog začeća. Uznesenju Marijinu posvećene su brojne stolne crkve naših biskupija (Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Poreč, Senj, Krk, Trebinje). Štuje se osobito u Marijinim prošteništima: M. Bistrica, Sinj, Trsat, Remete, Aljmaš, Olovo u Bosni...

 

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja)

 

 

HIMAN

Srećo svijeta, prva zvijezdo neba,
Majko Sunca, Bogoroditeljko,
Ruku pruži, u pomoć nam hitaj,
Marijo Majko!

Ti si, Djevo, ljestve Jakovljeve,
Sam Sin Očev po tebi nam siđe,
Zemlja s nebom po tebi se spaja
Previšnjim darom.

Tebi, Divna, anđeli se dive,
Apostoli, proroci te slave,
Svetih zbor te proslavlja i časti,
Kraljice neba!

Slavno Trojstvo, vječna tebi hvala!
Divnom krunom Kraljicu nam kruniš
Da nam bude vjerna odvjetnica,
Brižljiva Majka. Amen.

 

PSALMODIJA

Antifona 1

Uziđe Krist na nebesa i pripravi svojoj prečistoj Majci mjesto besmrtnosti, aleluja.

Ps 113 (112). Bogu slave i milosrđa

Hvalite, sluge Gospodnje, *
    hvalite ime Gospodnje!
Blagoslovljeno ime Gospodnje *
    sada i dovijeka!

Od istoka sunca do zalaska *
    hvaljeno bilo ime Gospodnje!
Uzvišen je Gospodin nad sve narode, *
    slava njegova nebesa nadvisuje.
Tko je kao Gospodin, Bog naš,
    koji u visinama stoluje *
    i gleda odozgo nebo i zemlju?

Podiže iz prašine uboga, *
    iz gliba vadi siromaha
da ga posadi s prvacima, *
    s prvacima svoga naroda.
Nerotkinji daje da u domu stanuje *
    kao radosna majka djece brojne.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant.  Uziđe Krist na nebesa i pripravi svojoj prečistoj Majci mjesto besmrtnosti, aleluja.

 

Antifona 2.

Po Evi su rajska vrata svima bila zatvorena, a po Djevi Mariji ponovno širom otvorena, aleluja.

Ps 147

Slavi Gospodina, Jeruzaleme, *
    hvali Boga svoga, Sione!

On učvrsti zasune vrata tvojih, *
    blagoslovi u tebi tvoje sinove.
On dade mir granicama tvojim, *
    pšenicom te hrani najboljom.
Besjedu svoju šalje na zemlju, *
    brzo trči riječ njegova.

Kao vunu snijeg razbacuje, *
    prosipa mraz poput pepela.
On sipa grad kao zalogaje, *
    voda mrzne od njegove studeni.
Riječ svoju pošalje, i vode se tope; *
    dunu vjetrom, i vode otječu.

Riječ svoju on objavi Jakovu, *
    odluke svoje i zakone Izraelu.
Ne učini tako nijednom narodu: *
    nijednom naredbe svoje ne objavi!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Po Evi su rajska vrata svima bila zatvorena, a po Djevi Mariji ponovno širom otvorena, aleluja.

 

Antifona 3.

Uznesena je Djeva Marija na nebesa. Dođite i uzveličajmo Kralja Krista, čije je kraljevstvo vjekovječno.

Hvalospjev (Ef 1, 3-10). Bog Spasitelj

Blagoslovljen Bog i Otac *
    Gospodina našega Isusa Krista,
on koji nas blagoslovi
    svakim blagoslovom duhovnim *
    u nebesima, u Kristu.

Tako: u njemu nas sebi izabra
    prije postanka svijeta *
    da budemo sveti i neporočni pred njim:
u ljubavi nas predodredi za posinstvo, *
    za sebe po Isusu Kristu,
prema dobrohotnosti svoje volje, *
    na hvalu slave svoje milosti.

Njome nas zamilova u Ljubljenome
    u kome, njegovom krvlju, *
    imamo otkupljenje,
otpuštenje prijestupâ *
    po bogatstvu njegove milosti.

Nju preobilno u nas uli *
   zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem.

Obznanivši nam otajstvo svoje volje *
    po dobrohotnom naumu svojem
što ga prije u njemu zasnova *
    da se provede punina vremenâ:
uglaviti u Kristu *
    sve - na nebesima i na zemlji.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant.  Uznesena je Djeva Marija na nebesa. Dođite i uzveličajmo Kralja Krista, čije je kraljevstvo vjekovječno.

 

ČITANJE   Rim 8, 30

Koje Bog predodredi, te i pozva; koje pozva, te i opravda; koje opravda, te i proslavi.

OTPJEV

R. Uznesena je Marija na nebo, * raduju se anđeli.
      Uznesena je Marija na nebo, raduju se anđeli.

O. Slave i blagoslivljaju Gospodina. * Raduju se anđeli.
     Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Uznesena ...

 

Evanđeoski hvalospjev - Veliča

Ant.  Blaženom će me zvati svi naraštaju, jer velika mi djela učini Svevišnji, aleluja.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
    u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
    odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
    sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
    nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
    rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
    a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
    a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
    kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
    prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.

Ant.  Blaženom će me zvati svi naraštaju, jer velika mi djela učini Svevišnji, aleluja.

 

PROŠNJE

Boga Oca svemogućega hvalom velikom uzveličajmo, jer je on htio da Mariju, Majku Sina njegova, sva pokoljenja slave i ponizno ga zamolimo:

R. Pogledaj na milosti punu i usliši nas!

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.


MOLITVA

Bože, ti si pogledao poniznost blažene Djevice Marije i toliko je uzvisio da se od nje po tijelu rodio tvoj Sin. Nju si na današnji dan okrunio najvišom slavom. Udijeli po njezinim molitvama da nam vazmeno otajstvo bude na spasenje te i nas uzneseš u nebesku slavu. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, koji živi i kraljuje u sve vijeke vjekova. Amen.


ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.