15. siječnja

SVETA ANASTAZIJA (STOŠIJA), mučenica

Spaljena je u Sirmiju (današnja Srijemska Mitrovica) na Božić 304. godine. Relikvije su joj 457. prenesene u Carigrad, a 807. u Zadar. Spominje se u Rimskom kanonu i štuje se i na Istoku i na Zapadu. Zaštitnica je zadarske nadbiskupijei naslovnica crkve u Samoboru.

 

 

I. Večernja

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja)

 

 

HIMAN

Popijevkom veselom blagdan objavite,
Stošiju blaženu Zadrani častite.
Ona je obrana Zadra nam rodnoga,
Dalmacije ures uzvišen.

Romulskih knezova svijetao izdanak
Zarana nauči prezirat slavičnost,
Raskošje, bogatstvo, zamamne radosti:
Kristu se Posvema posveti.

Prijetnja se muževih okrutnih ne boji,
Tamnice odvratne u njegvim dvorima.
Ni gladi goleme, ni žeđi strahotne,
Ni zlo kada bijesan sprema njoj.

Snagom da duševnom trpljenje nadjača,
Ustrajno moli se, pomoć zadobiva.
A silno bogatstvo po smrti muževoj
Odmah dijeli siromasima.

Vjerni puk kršćanski gleda zaštititi,
Utješit nevoljne uze što tište ih.
I svakog uza to na slavnu nastoji
Mučeničku borbu potaknut.

Žudeć junakinja s Bogom se združiti,
Strašnome pristupa ognju, smrt prezire.
Vesela napušta tijelo propadljivo,
Anđeoskom zboru pristupa.

Slava je Gospodu što svime upravlja,
Sinu što nevoljni rod ljudski otkupi.
I u sve vijeke čast po svijetu čitavom
Duhu, štono ognjem grije nas. Amen.

 

PSALMODIJA

 

Antifona 1.

Tko mene prizna pred ljudima, priznat ću i ja njega pred Ocem svojim (Aleluja ).

Ps 118 (117). Zahvala u hramu za udijeljeno spasenje

I.

Zahvaljujte Gospodinu, jer je dobar, *
    jer je vječna ljubav njegova!

Neka rekne dom Izraelov: *
    »Vječna je ljubav njegova!«
Neka rekne dom Aronov: *
    »Vječna je ljubav njegova!«
Svi koji se Gospodina boje neka reknu: *
    »Vječna je ljubav njegova!«

Iz tjeskobe Gospodina ja zazvah: *
    on me usliša i oslobodi.
Gospodin je sa mnom, i ja ne strahujem: *
    što mi tko može?
Gospodin je sa mnom, pomoć moja, *
    i zbunjene gledam dušmane.

Bolje se Gospodinu uteći *
    nego se uzdat u čovjeka.
Bolje se Gospodinu uteći *
    nego se uzdat u mogućnike.

Pogani me okružiše: *
    imenom ih Gospodnjim uništih.
Opkoliše me odasvud: *
    imenom ih Gospodnjim uništih.
Opkoliše me poput pčela,
    ubod im žeže kao trnje zapaljeno: *
    imenom ih Gospodnjim uništih.

Gurahu me, gurahu, da me obore, *
    ali mi Gospodin pomože.
Gospodin je moja snaga i pjesma, *
    on mi je spasitelj.
Čuj! Radost i spasenje *
    odzvanja šatorima pravednika:

Gospodnja se proslavi desnica,
    Gospodnja me uzdignu desnica, *
    Gospodnja se proslavi desnica!
Ne, umrijeti neću, nego živjeti, *
    i kazivat ću djela Gospodnja.
Kaznom teškom kaznio me Gospodin, *
    ali me smrti ne preda.

Otvorite mi širom vrata pravde; *
    ući ću, Gospodinu zahvaliti!
»Ovo su vrata Gospodnja, *
    na njih ulaze pravedni!«

Zahvalit ću ti što si me uslišio *
    i moj postao spasitelj.
Kamen koji odbaciše graditelji, *
    postade kamen zaglavni.
Gospodnje je to djelo: *
    kakvo čudo u očima našim!
Ovo je dan što ga učini Gospodin: *
    kličimo i radujmo se njemu!

Gospodine, spasenje nam daj! *
    Gospodine, sreću nam daj!
Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje!
    Blagoslivljamo vas iz Doma Gospodnjega. *
    Bog je Gospodin, on nas obasjava!
Složite povorku s grančicama u ruci *
    sve do rogova žrtvenika.

Ti si Bog moj - tebi zahvaljujem: *
    Bože moj, tebe ja uzvisujem.
Zahvaljujem Gospodinu, jer je dobar, *
    jer je vječna ljubav njegova!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Tko mene prizna pred ljudima, priznat ću i ja njega pred Ocem svojim (Aleluja ).Antifona 2.

S palmom svi uđoše u kraljevstvo, vijence mučeničke primiše iz ruke Božje (Aleluja).

II.

Otvorite mi širom vrata pravde: *
    ući ću, Gospodinu zahvaliti!
»Ovo su vrata Gospodnja, *
    na njih ulaze pravedni!«

Zahvalit ću što si me uslišio *
    i moj postao spasitelj.
Kamen koji odbaciše graditelji, *
    postade kamen zaglavni.
Gospodnje je to djelo: *
    kakvo čudo u očima našim!
Ovo je dan što ga učini Gospodin: *
    kličimo i radujmo se njemu!

Gospodine, spasenje nam daj! *
    Gospodine, sreću nam daj!
Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje!

    Blagoslivljamo vas iz Doma Gospodnjega. *
    Bog je Gospodin, on nas obasjava!
Složite povorku s grančicama u ruci *
    sve do rogova žrtvenika.

Ti si Bog moj - tebi zahvaljujem: *
    Bože moj, tebe ja uzvisujem.
Zahvaljujte Gospodinu, jer je dobar, *
    jer je vječna ljubav njegova!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. S palmom svi uđoše u kraljevstvo, vijence mučeničke primiše iz ruke Božje (Aleluja).

 


Antifona 3.

Kao što su obilne u nama Kristove patnje, tako po Kristu obiluje i naša utjeha (Aleluja).

Hvalospjev (1 Pt 2, 21-24)

Krist je trpio za vas
    i ostavio vam primjer *
    da idete stopama njegovim;

on koji grijeha ne učini, *
    nit mu usta prijevaru izustiše;
on koji na uvredu nije uvredom uzvraćao

    i mučen nije prijetio, *
    prepuštajući to sucu pravednom;

on koji u tijelu svom *
    grijehe naše ponese na drvo
da, umrijevši grijesima, pravednosti živimo, *
    on čijom se modricom izliječiste.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Kao što su obilne u nama Kristove patnje, tako po Kristu obiluje i naša utjeha (Aleluja).


ČITANJE  Rim 8, 35. 37-39

Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja? Tjeskoba? Progonstvo? Glad? Golotinja? Pogibao? Mač? U svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi. Uvjeren sam doista: ni smrt, ni život, ni anđeli, ni vlasti, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni dubina, ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu Gospodinu našem.
OTPJEV

R. Duše su pravednika * u ruci Božjoj.
     Duše su pravednika u ruci Božjoj.

O. I njih se ne dotiče muka nikakva. * U ruci Božjoj.
    
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Duše...

 

 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Antifona

Snagom je opasao bokove njezine i desnicu joj ojačao; njezina se svjetiljka neće nikada ugasiti (Aleluja) .

 

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
    u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
    odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
    sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
    nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
    rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
    a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
    a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
    kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
    prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Snagom je opasao bokove njezine i desnicu joj ojačao; njezina se svjetiljka neće nikada ugasiti (Aleluja).

 

 

PROŠNJE

U ovo vrijeme kad je Kralj mučenika svoj život na Večeri prinio i na križ položio, zahvalimo mu govoreći:

R. Tebe, Gospodine, slavimo.

  • Tebe, Gospodine, slavimo jer si nas do kraja ljubio, Spasitelju naš, izvore i uzore svakog mučeništva: R.
  • Sve si raskajane grešnike pozvao na nagradu života, zato: R.
  • Danas smo primili krv Novoga i vječnoga saveza, prolivenu za otpuštenje grijeha:R.
  • Ovog smo dana tvojom milošću ustrajali u vjeri, zato:R.
  • Danas si svojoj smrti mnogu braću ljude pridružio, zato:R.


Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

MOLITVA  

Svemogući vječni Bože, svoju si mučenicu, blaženu Anastaziju (Stošiju), okrunio slavnom pobjedom  dok je u plamenu tebi pjevala; podaj nam da se po njezinu zagovoru tako ražarimo ognjem ljubavi na zemlji, da zaslužimo vječno tebi pjevati hvale na nebesima. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

 

 


ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.