12. rujna

(Ili, u  nedjelju nakon Male Gospe)

GOSPA VELIKOGA HRVATSKOG KRSNOG ZAVJETA

Zavjetni spomendan

Godine 1976., u povodu 1300. obljetnice kršćanstva u Hrvata i 1000. obljetnice prve poznate crkve posvećene B. D. Mariji u hrvatskoj povijesti – Gospe od Otoka u Solinu - obavljena je jubilarna nacionalna proslava Krsnog zavjeta Hrvata pod zaštitom Gospe. Tada su hrvatski biskupi odlučili da se taj spomendan slavi svake godine pod nazivom Gospe Velikoga zavjeta.

 

I. Večernja

 

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja)

 

 

HIMAN

O Marijo, što ljubezno
Obazireš se na naš glas,
Svom smjernošću te molimo,
Bez prestanka pomaži nas.

Pomozi kada prestupci
Ko lanac ljut nas okuju,
Odriješi brzo veze sve
Što srca grijehom stiskuju.

Priteci, kada stane svijet
Privlačiti nas obmanom,
Ne pusti, raj da prezremo
I udarimo stazom zlom.

Priteci kada kakav bol
I naše tijelo spopane,
Daj mirno nam živ
ňvati
Dok vječni dan ne osvane.

Zaštiti svoju djecu svu,
Kad bit im bude smrtni boj,
Da s tobom nać se uzmognu
U domovini vječitoj.

Sva slava tebi, Isuse,
Kog rodi Djeva Marija,
I Ocu s Duhom preblagim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

 

PSALMODIJA

Antifona 1

Blažena si, Djevo Marijo, jer si Stvoritelja sveg stvorenja nosila (Aleluja).

Ps 113 (112). Bogu slave i milosrđa

Hvalite, sluge Gospodnje, *
    hvalite ime Gospodnje!
Blagoslovljeno ime Gospodnje *
    sada i dovijeka!

Od istoka sunca do zalaska *
    hvaljeno bilo ime Gospodnje!
Uzvišen je Gospodin nad sve narode, *
    slava njegova nebesa nadvisuje.
Tko je kao Gospodin, Bog naš,
    koji u visinama stoluje *
    i gleda odozgo nebo i zemlju?

Podiže iz prašine uboga, *
    iz gliba vadi siromaha
da ga posadi s prvacima, *
    s prvacima svoga naroda.
Nerotkinji daje da u domu stanuje *
    kao radosna majka djece brojne.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Blažena si, Djevo Marijo, jer si Stvoritelja sveg stvorenja nosila (Aleluja).

 

Antifona 2.

Rodila si onoga koji tebe sazda i navijeke ostaješ djevicom ( Aleluja).

Ps 147

Slavi Gospodina, Jeruzaleme, *
    hvali Boga svoga, Sione!

On učvrsti zasune vrata tvojih, *
    blagoslovi u tebi tvoje sinove.
On dade mir granicama tvojim, *
    pšenicom te hrani najboljom.
Besjedu svoju šalje na zemlju, *
    brzo trči riječ njegova.

Kao vunu snijeg razbacuje, *
    prosipa mraz poput pepela.
On sipa grad kao zalogaje, *
    voda mrzne od njegove studeni.
Riječ svoju pošalje, i vode se tope; *
    dunu vjetrom, i vode otječu.

Riječ svoju on objavi Jakovu, *
    odluke svoje i zakone Izraelu.
Ne učini tako nijednom narodu: *
    nijednom naredbe svoje ne objavi!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Rodila si onoga koji tebe sazda i navijeke ostaješ djevicom ( Aleluja).

 

Antifona 3.

Blagoslovljena ti, o kćeri, od Gospodina jer po tebi primismo plod života ( Aleluja).

Hvalospjev (Ef 1, 3-10). Bog Spasitelj

Blagoslovljen Bog i Otac *
    Gospodina našega Isusa Krista,
on koji nas blagoslovi
    svakim blagoslovom duhovnim *
    u nebesima, u Kristu.

Tako: u njemu nas sebi izabra
    prije postanka svijeta *
    da budemo sveti i neporočni pred njim:
u ljubavi nas predodredi za posinstvo, *
    za sebe po Isusu Kristu,
prema dobrohotnosti svoje volje, *
    na hvalu slave svoje milosti.

Njome nas zamilova u Ljubljenome
    u kome, njegovom krvlju, *
    imamo otkupljenje,
otpuštenje prijestupâ *
    po bogatstvu njegove milosti.

Nju preobilno u nas uli *
   zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem.

Obznanivši nam otajstvo svoje volje *
    po dobrohotnom naumu svojem
što ga prije u njemu zasnova *
    da se provede punina vremenâ:
uglaviti u Kristu *
    sve - na nebesima i na zemlji.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant.  Blagoslovljena ti, o kćeri, od Gospodina jer po tebi primismo plod života ( Aleluja).

 

ČITANJE  Gal 4, 4-5

Kad dođe punina vremena, odasla Bog Sina svoga: od žene bi rođen, Zakonu podložan da podložnike Zakona otkupi te primimo posinstvo.

 

OTPJEV

R. Nakon poroda, Djevice, * ti nepovrijeđenom osta.
      Nakon poroda, Djevice, ti nepovrijeđenom osta.

O. Sveta Roditeljko, zagovaraj nas. * Ti nepovrijeđenom osta.
     Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Nakon ...

 

Evanđeoski hvalospjev - Veliča

Ant.  Gospodin pogleda na neznatnost moju i velika mi djela učini Svesilni (Aleluja).

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
    u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
    odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
    sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
    nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
    rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
    a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
    a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
    kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
    prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.

Ant.  Gospodin pogleda na neznatnost moju i velika mi djela učini Svesilni (Aleluja).

 

PROŠNJE

Boga Oca svemogućega hvalom velikom uzveličajmo, jer je on htio da Mariju, Majku Sina njegova, sva pokoljenja slave i ponizno ga zamolimo:

R. Nek milosti puna nas zagovara!

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.


MOLITVA

Gospodine, radosno priznajemo da si nam po svom Sinu, rođenom od naše Gospe, darovao milost posinovljenja; molimo te, da nam po njezinom moćnom zagovoru pomogneš cijeniti veliko otajstvo tvoga sinovstva. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, koji živi i kraljuje u sve vijeke vjekova. Amen.ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.