8. prosinca

BEZGREŠNO ZAČEĆE BLAŽENE DJEVICE MARIJE

Svetkovina

Oci II. vatikanskog sabora uče nas: »Urešena već od prvog časa svog začeća sjajem sasvim osobite svetosti, nazaretska je Djevica po Božjoj zapovijedi bila pozdravljena od anđela navještenja kao milosti puna...« Izražavajući vjeru Crkve još iz vremena svetih Otaca, papa Pio IX. proglasio je dogmu o Bezgrešnom Začeću 8. prosinca 1854. godine. Zaštiti Bezgrešne povjerena je sarajevska (vrhbosanska) nadbiskupija.

 

I. Večernja

 

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja)

 

 

HIMAN

Milinu tvoju pjevamo,
O Majko Božja nevina,
Ti pjesmu nam dobrostivo
Naplati svojom milošću!

Mi Adamovo koljeno
U grijehu svi se rađamo,
Bez ove ljage očinske
Ti jedina si, Djevice.

Zlu glavu zmaja zavidnog
Ti svojom nogom satireš
I jedina se slavom sjaš
Neokaljano začeta.

O ljudskog roda ponose,
Što brišeš krivnju Evinu,
Ti skrušene zaštiti nas
I digni nas kad padnemo.

Pomrsi zmiji namjere
I odbij njene navale,
Da s tvojom jakom pomoći
U vječnu radost uđemo.

Sva slava Ocu višnjemu,
I Sinu s Duhom Presvetim,
Jedinstvenom što milosti
Odbariše te bezgrešnu. Amen.

PSALMODIJA

Antifona 1

Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i Žene, između roda tvojeg i Roda njezina.

Ps 113 (112). Bogu slave i milosrđa

Hvalite, sluge Gospodnje, *
    hvalite ime Gospodnje!
Blagoslovljeno ime Gospodnje *
    sada i dovijeka!

Od istoka sunca do zalaska *
    hvaljeno bilo ime Gospodnje!
Uzvišen je Gospodin nad sve narode, *
    slava njegova nebesa nadvisuje.
Tko je kao Gospodin, Bog naš,
    koji u visinama stoluje *
    i gleda odozgo nebo i zemlju?

Podiže iz prašine uboga, *
    iz gliba vadi siromaha
da ga posadi s prvacima, *
    s prvacima svoga naroda.
Nerotkinji daje da u domu stanuje *
    kao radosna majka djece brojne.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i Žene, između roda tvojeg i Roda njezina.

 

Antifona 2.

Gospodin me odjenu haljinom spasenja i zaogrnu me odjećom pravednosti.

Ps 147

Slavi Gospodina, Jeruzaleme, *
    hvali Boga svoga, Sione!

On učvrsti zasune vrata tvojih, *
    blagoslovi u tebi tvoje sinove.
On dade mir granicama tvojim, *
    pšenicom te hrani najboljom.
Besjedu svoju šalje na zemlju, *
    brzo trči riječ njegova.

Kao vunu snijeg razbacuje, *
    prosipa mraz poput pepela.
On sipa grad kao zalogaje, *
    voda mrzne od njegove studeni.
Riječ svoju pošalje, i vode se tope; *
    dunu vjetrom, i vode otječu.

Riječ svoju on objavi Jakovu, *
    odluke svoje i zakone Izraelu.
Ne učini tako nijednom narodu: *
    nijednom naredbe svoje ne objavi!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Gospodin me odjenu haljinom spasenja i zaogrnu me odjećom pravednosti.

 

Antifona 3.

Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom.

Hvalospjev (Ef 1, 3-10). Bog Spasitelj

Blagoslovljen Bog i Otac *
    Gospodina našega Isusa Krista,
on koji nas blagoslovi
    svakim blagoslovom duhovnim *
    u nebesima, u Kristu.

Tako: u njemu nas sebi izabra
    prije postanka svijeta *
    da budemo sveti i neporočni pred njim:
u ljubavi nas predodredi za posinstvo, *
    za sebe po Isusu Kristu,
prema dobrohotnosti svoje volje, *
    na hvalu slave svoje milosti.

Njome nas zamilova u Ljubljenome
    u kome, njegovom krvlju, *
    imamo otkupljenje,
otpuštenje prijestupâ *
    po bogatstvu njegove milosti.

Nju preobilno u nas uli *
   zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem.

Obznanivši nam otajstvo svoje volje *
    po dobrohotnom naumu svojem
što ga prije u njemu zasnova *
    da se provede punina vremenâ:
uglaviti u Kristu *
    sve - na nebesima i na zemlji.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom.

 

ČITANJE Rim 8, 29.30

Koje Bog predvidje, te i predodredi da budu suobličeni slici Sina njegova. Koje pak predodredi, te i pozva; koje pozva, te i opravda; koje opravda, te i proslavi.

 

OTPJEV

R. Veličam te, Gospodine, * jer si me izbavio.
      Veličam te, Gospodine, jer si me izbavio.

O. I nisi dao da se raduju nada mnom dušmani. * Jer si me izbavio.
     Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Veličam te ...

 

Evanđeoski hvalospjev - Veliča

Ant.  Blaženom će me svi naraštaji zvati, jer velika mi djela učini Svesilni, aleluja.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
    u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
    odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
    sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
    nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
    rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
    a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
    a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
    kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
    prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.

Ant.  Blaženom će me svi naraštaji zvati, jer velika mi djela učini Svesilni, aleluja.

 

PROŠNJE

Boga Oca svemogućega hvalom velikom uzveličajmo, jer je on htio da Mariju, Majku Sina njegova, sva pokoljenja slave i ponizno ga zamolimo:

R. Pogledaj na milosti punu i usliši nas!

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.


MOLITVA

Bože, ti si po zaslugama smrti svoga Sina unaprijed oslobodio od svake ljage grijeha začeće Djevice Marije i tako pripravio dostojan stan svome Sinu. Po njezinu zagovoru daj nam da čista srca dođemo k tebi. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.