DRUGI TJEDAN

NEDJELJA - DAN GOSPODNJI

I. Večernja

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja)

 

HIMAN

O Trojstvo silno, presveto,
Vlast tvoja svuda stere se,
Vremenima i vječnošću
Milostivo ti upravljaš.

O Oče, vrelo milosti,
O Sine, Svjetlo Očevo,
O Duše, svezo ljubavi,
I poljupče obojice!

O Trojice preblažena,
Praizvore stvorenja svih,
Počelo svega stvorenog,
I bića sviju ljepoto!

Ti okruni nas milošću:
Obdari sve nas sinovstvom
Da hram tvoj sveti budemo
I tebi na čast živimo.

Uvedi nas, o Trojice,
U društvo svetih anđela,
Da zahvalno ti pjevamo
U vjekovječne vjekove. Amen.

 

PSALMODIJA

Antifona 1.

Tvoja riječ Gospodine, nozi je mojoj svjetiljka.

 

Ps 119 (118), 105-112. XIV. (Nun) Pohvala Božjem zakonu

Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge (Iv 15, 12).

Tvoje riječ nozi je mojoj svjetiljka *
    i svjetlo mojoj stazi.
Kunem se, i riječ ću održati: *
    pravedne ću tvoje slijedit odluke.

U nevolji sam velikoj, Gospodine, *
    po riječi me svojoj poživi.
Prinose usta mojih primi, Gospodine, *
    uči me sudovima svojim.

Život mi je u pogibelji neprestanoj, *
    ali tvog Zakona ja ne zaboravljam.
Grešnici mi postaviše zamku, *
    ali ne skrećem od tvojih naredaba.

Svjedočanstva tvoja vječna su mi baština, *
    ona su radost mome srcu.
Prignuh srce da vrši naredbe tvoje *
    uvijek i do kraja.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Tvoja riječ Gospodine, nozi je mojoj svjetiljka.

 

Antifona 2.

Gospodine, ispunit ćeš me radošću lica svoga, aleluja.

 

Ps 16 (15). Gospodin - moja baština

Bog ga uskrisi, oslobodivši ga grozote smrti (Dj 2, 24).

Čuvaj me, Bože, * jer se tebi utječem.
Gospodinu rekoh: »Ti si moj gospodar, *
    nema mi blaženstva bez tebe! «
Svetima na zemlji, odličnim ljudima *
    sva naklonost moja!
Gomilaju patnje svoje *
    koji slijede bogove tuđe.
Ja ljevanicâ njihovih nalijevat neću, *
    ime im spominjat neću usnama.

Gospodin mi je baština i čaša: *
    ti u ruci držiš moju sudbinu.
Na divnu zemlju padoše mi konopi, *
    vrlo mi je mila moja baština.
Blagoslivljam Gospodina koji me svjetuje, *
    te me i noću srce opominje.
Gospodin mi je svagda pred očima: *
    jer mi je zdesna da ne posrnem.
Stog mi se raduje srce i kliče duša, *
    pa i tijelo mi spokojno počiva.

Jer mi nećeš ostavit dušu u Podzemlju *
    ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda.
Pokazat ćeš mi stazu života,
    puninu radosti lica svoga, *
    sebi zdesna blaženstvo vječno.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Gospodine, ispunit ćeš me radošću lica svoga, aleluja.

 

Antifona 3.

Na ime Isusovo nek se prigne svako koljeno nebesnikâ i zemnikâ, aleluja.

 

Hvalospjev (Fil 2, 6-11). Vazmeno otajstvo

 

Ant. Na ime Isusovo nek se prigne svako koljeno nebesnikâ i zemnikâ, aleluja.

 

ČITANJE   Kol 1, 3-6a

Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista. Zahvaljujemo Bogu, Ocu Gospodina našega Isusa Krista, svagda za vas moleći. Jer čuli smo za vašu vjeru u Kristu Isusu i za ljubav koju gajite prema svim svetima poradi nade koja vam je pohranjena u nebesima. Za nju ste već čuli u Riječi istine - evanđelju koje je do vas doprlo te plodove nosi i raste, kao što po svem svijetu, tako i među vama.

 

OTPJEV

R. Od istoka sunčeva do zalaska, * hvaljeno bilo ime Gospodnje.
     
Od istoka sunčeva do zalaska, hvaljeno bilo ime Gospodnje.

O. Slava njegova nebesa nadvisuje. * Hvaljeno bilo ime Gospodnje.
    
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Od istoka ...

 

 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Bijaše svadba u Kani Galilejskoj i bijahu tamo Isus i Marija, njegova majka.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
    u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
    odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
    sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
    nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
    rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
    a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
    a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
    kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
    prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Bijaše svadba u Kani Galilejskoj i bijahu tamo Isus i Marija, njegova majka.


PROŠNJE

Bog bio pomoć i štit narodu koji izabra za svoju baštinu da bude svet. Njemu iskažimo hvalu i spominjući se dobrote njegove uskliknimo:

R. U tebe se, Gospodine, uzdamo.


MOLITVA

Svemogući vječni Bože, u tvojoj su ruci i svemirska prostranstva i srca ljudi: usliši molitve svoga naroda i udijeli mir našem vremenu. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.


ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.