SUBOTA I. TJEDNA

JUTARNJA

 


POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

 

Ant. Gospodnja je zemlja i sve na njoj; dodjite poklonimo se njemu.

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
    Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite *
    s radosnim klicanjem!

Ant. Gospodnja je zemlja i sve na njoj; dodjite poklonimo se njemu.

Znajte da je Gospodin Bog:
    on nas stvori, i mi smo njegovi, *
    njegov smo narod i ovce paše njegove.

Ant. Gospodnja je zemlja i sve na njoj; dodjite poklonimo se njemu.

Uđite s hvalama na vrata njegova,
    u dvore njegove s hvalospjevom, *
    hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

Ant. Gospodnja je zemlja i sve na njoj; dodjite poklonimo se njemu.

Jer dobar je Gospodin,
    dovijeka je ljubav njegova, *
    od koljena do koljena vjernost njegova.

Ant. Gospodnja je zemlja i sve na njoj; dodjite poklonimo se njemu.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       
 Amen.

Ant. Gospodnja je zemlja i sve na njoj; dodjite poklonimo se njemu.

 

 

HIMAN

Već zora nebom sipa sjaj,
I na zemlju se spušta dan,
Sunčana zraka probija:
Nek bježi mrak zavodljivi.

Odatle, noćne utvare,
Raspršite se, misli zle,
Umini, grešno rugobo,
Što s tamom noć te donijela!

O Višnji, smjerno molimo
U svojoj pjesmi jutarnjoj
Da jutro nama posljednje
U vječnoj svane svjetlosti.

Sva slava Ocu vječnomu
I jedinomu Sinu mu
Sa Tješiteljem Presvetim
I sad i vječnost čitavu. Amen.

PSALMODIJA

Antifona 1.

Oči moje zoru pretječu.

Ps 119 (118), 145-152. XIX. (Kof)

Iz svega srca vapijem, Gospodine, usliši me: *
    tvoja ću pravila čuvati.
K tebi vapijem, spasi me, *
    tvojeg ću se držat svjedočanstva.

Pretječem zoru i molim za pomoć, *
    u tvoje se riječi uzdam.
Oči moje straže noćne pretječu *
    da razmišljam o besjedi tvojoj.

Po svojoj dobroti, Gospodine,
    glas mi poslušaj, *
    i po svojoj odluci poživi me.
Primiču se koji me podlo progone, *
    daleko su oni od Zakona tvojega.

A ti si blizu, Gospodine, *
    i vjerne su sve zapovijedi tvoje.
Odavno znam za tvoje propise, *
   da si ih sazdao zasvagda.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Oči moje zoru pretječu.

Antifona 2.

Gospodin je moja snaga, moja pjesma, jer je mojim postao izbaviteljem.

 

Hvalospjev (Izl 15, 1-4a. 8-13. 17-18). Pobjednička pjesma nakon prelaska preko Crvenog mora

Oni koji pobijediše Zvijer pjevaju pjesmu Mojsija, sluge Božjega (usp. Otk 15, 2-3).

»U čast Gospodinu zapjevat ću, *
    jer se slavom proslavio!
Konja s konjanikom *
    u more je survao.

Moja je snaga, moja pjesma - Gospodin *
    jer je mojim postao izbaviteljem.
On je Bog moj, njega ja ću slaviti,
    on je Bog oca moga, *
    njega ću veličati.
Gospodin je ratnik hrabar,
    Gospodin je ime njegovo. *
    Kola faraonova i vojsku mu u more baci.

Od daha iz tvojih nosnica vode narastoše,
    valovi se u bedem uzdigoše, *
    u srcu mora dubine se stvrdnuše.
Mislio je neprijatelj: 'Gonit ću ih, stići, *
    plijen ću podijelit,
duša će moja sita ga biti; *
    trgnut ću mač, uništit ih rukom svojom.'
A ti dahom svojim dahnu,
    more se nad njima sklopi, *
    ko olovo potonuše silnoj vodi u bezdane.

Tko je kao ti, Gospodine, među bogovima,
    tko kao ti sija u svetosti, *
    u djelima strašan, divan u čudima?
Desnicu si pružio *
    i zemlja ih proguta!
Milošću svojom vodio si ovaj narod,
    tobom otkupljen, *
k svetom tvom Stanu
    snagom si ga svojom upravio.

Dovest ćeš ih i posaditi
    na gori svoje baštine, *
    na mjestu koje ti, Gospodine,
    svojim učini Boravištem,
Svetištem, Gospodine,
    tvojom rukom sazidanim. *
    Vazda i dovijeka Gospodin će kraljevati. «

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Gospodin je moja snaga, moja pjesma, jer je mojim postao izbaviteljem.

 

Antifona 3.

Hvalite Gospodina svi puci.

Ps 117 (116). Poziv na hvalu

Velim... da pogani za milosrđe proslave Boga (Rim 15, 8. 9).

Hvalite Gospodina, svi puci, *
slavite ga, svi narodi!

Silna je prema nama ljubav njegova, *
i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Hvalite Gospodina svi puci.

 

 

ČITANJE 2 Pt 1, 10-11

Braćo, sve revnije uznastojte učvrstiti svoj poziv i izabranje: to čineći - ne, nećete posrnuti nikada! Tako će vam se bogato osigurati ulazak u vječno kraljevstvo Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista.

 

OTPJEV

R. K tebi, Gospodine, vapijem:* Ti si mi utočište.
      K tebi
, Gospodine, vapijem: Ti si mi utočište.

O. Ti si dio moj u zemlji živih. * Ti si mi utočište.
    
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. K tebi...

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant.Obasjaj, Gospodine, one što sjede u tmini i sjeni smrtnoj.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
    što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
    u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
    svetih proroka svojih odvijeka:
    spasiti nas od neprijatelja naših - *
    i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
    i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
    ocu našemu: *
    da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
    služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
    u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
    jer ćeš ići pred Gospodinom
    da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
    po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
    po kojem će nas pohoditi
    Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
    i sjeni smrtnoj, *
    da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Obasjaj, Gospodine, one što sjede u tmini i sjeni smrtnoj.

 

MOLBENICA

Blagoslivljajmo Krista, koji je htio u svemu biti sličan braći, da nam kod Boga bude milosrdan i vjeran svećenik. Upravimo njemu svoju molitvu riječima:

R. Otvori nam, Gospodine, riznice ljubavi svoje.

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

MOLITVA

Neka, Gospodine, srca naša prosvijetli sjaj tvoga uskrsnuća. Daj nam umaći sjeni smrti i postići vječni sjaj tvoga blaženstva. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.