KORIZMA - UTORAK I. TJEDNA

Jutarnja

 

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

 

 

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu koji je za nas bio kušan i trpio.

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
 obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
 svi puci tvoje spasenje!

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu koji je za nas bio kušan i trpio.

Neka te slave narodi, Bože, *
 svi narodi neka te slave!
Nek se vesele i kliču narodi,
 jer sudiš pucima pravedno *
 i narode vodiš na zemlji.

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu koji je za nas bio kušan i trpio.

Neka te slave narodi, Bože, *
 svi narodi neka te slave!
Zemlja plodom urodila! *
 Bog nas blagoslovio, Bog naš!
Bog nas blagoslovio! *
 Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu koji je za nas bio kušan i trpio.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu koji je za nas bio kušan i trpio.

 

HIMAN

Bog oprosnik nam darova
I vrijeme ovo obnovno
Da ozdravi svijet mlitavi
Odricanjem darežljivim.

Te dane blagog spasenja
Krist svojim svjetlom obasja
I korizmenom pokorom
On liječi srca ranjena.

Daj svima, Bože milostiv,
Prionuti uz pokoru,
Da Prijelaz sretni slavimo
U vječnom Vazmu pobjedom.

Nek cio ti se klanja svijet,
Dobrote puna Trojice,
A nas nek milost obnovi
Da novu pjesmu pjevamo. Amen.


 

PSALMODIJA

Antifona 1.

Onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno uzići će na Goru Gospodnju.

Ps 24 (23). Svečani Gospodinov ulazak u Svetište.

Dveri su nebeske Kristu otvorene radi njegova tjelesnog ulaska u nebo (sv. Irenej).

Gospodnja je zemlja i sve na njoj, *
    svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji *
    i na rijekama učvrsti.

Tko će uzići na Goru Gospodnju, *
    tko će stajati na svetom mjestu njegovu?

Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto:
    duša mu se ne predaje ispraznosti, *
    i ne kune se varavo.
On blagoslov prima od Gospodina *
    i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega, *
    koji traže lice Boga Jakovljeva.

»Podignite vrata, nadvratnike svoje,
    dižite se, dveri vječne, *
    da uniđe Kralj slave!«
»Tko je taj Kralj slave?«
    »Gospodin silan i junačan, *
    Gospodin silan u boju!«

»Podignite, vrata, nadvratnike svoje,
    dižite se, dveri vječne, *
    da uniđe Kralj slave!«
»Tko je taj Kralj slave?«
    »Gospodin nad Vojskama - *
    on je Kralj slave!«

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno uzići će na Goru Gospodnju.

Antifona 2.

Blagoslivljajte Gospodina pravde i uzvisujte Kralja vjekova.

 

Hvalospjev (Tob 13, 1-10). Bog kažnjava i spašava

Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista koji nas po velikom milosrđu svojemu nanovo rodi (1 Pt 1, 3).

Blagoslovljen Bog, koji živi u vijeke, *
    i njegovo kraljevstvo!
Jer on kažnjava i prašta,
    dovodi u Podzemlje i odande izvodi, *
    i nema toga tko bi izmakao njegovoj ruci.

Hvalite ga, sinovi Izraelovi, pred poganima, *
    jer vas je on među njih rasuo.
Objavljujte njegovu veličinu *
    uzdižući ga nad sve živo,
jer on je naš Gospod i Bog, *
    on je naš otac za sve vjekove.

On nas kažnjava zbog naših zlih djela, *
    ali će se opet smilovati na nas
i sabrati nas iz svih naroda *
    među koje smo razasuti.
Obratite se k njemu svim srcem svojim
    i svom dušom svojom, *
    da činite pred njim istinu,
i on će se okrenuti k vama, *
    i neće sakrivati lica svoga od vas.
Gledajte što učini s vama, *
    na sva ga usta slavite i hvalite,
blagoslivljajte Gospoda pravde *
    i uzvisujte kralja vjekova.

Ja ga u zemlji progonstva hvalim *
    i očitujem njegovu moć i veličinu
    grešnom narodu.
Obratite se, grešnici, i činite pravdu pred njim.
    Tko zna hoće li pogled svrnuti na vas *
    i milost vam iskazati!

Boga svoga ja uznosim,
    i duša moja hvali kralja nebeskoga, *
    i radosno klikće veličini njegovoj:
tako neka kazuju svi *
    i hvale ga u Jeruzalemu!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Blagoslivljajte Gospodina pravde i uzvisujte Kralja vjekova.

Antifona 3.

Čestitima se pristoji hvaliti Gospodina.

Ps 33 (32). Himna Providnosti

Sve postade po Riječi (Iv 1, 3).

Pravednici, Gospodinu kličite! *
    Hvaliti ga pristoji se čestitima.
Slavite Gospodina na harfi, *
    na liri od deset žica veličajte njega!
Pjesmu novu zapjevajte njemu *
    i glazbala skladna popratite poklicima.

Jer prava je riječ Gospodnja, *
    i vjernost su sva djela njegova.
On ljubi pravdu i pravo: *
    puna je zemlja dobrote Gospodnje.
Gospodnjom su riječju nebesa sazdana *
    i dahom usta njegovih sva vojska njihova.
Vodu morsku on sabire kao u mješinu *
    i bezdane stavlja u spremišta.

Zemlja sva neka pred Gospodinom strepi, *
    neka ga se boje svi stanovnici svijeta!
Jer on reče - i sve postade, *
    naredi - i sve se stvori.
Gospodin razbija nakane pucima, *
    mrsi namjere narodima.
Naum Gospodnji dovijeka ostaje, *
    i misli srca njegova od koljena do koljena.

Blago narodu kojemu je Gospodin Bog, *
    narodu koji on odabra sebi za baštinu!
Gospodin motri s nebesa *
    i gleda sve sinove čovječje.
Iz svoga prebivališta motri *
    sve stanovnike zemaljske:
on je svima srca stvorio *
    i pazi na sva djela njihova.

Ne spasava kralja vojska mnogobrojna, *
    ne spasava velika sila junaka.
Isprazno se od konja nadati spasenju, *
    silna jačina njegova ne izbavlja.
Evo, oko je Gospodnje nad onima koji ga se boje, *
    nad onima koji se uzdaju u milost njegovu:
da im od smrti život spasi, *
    da ih hrani u danima gladi.

Naša se duša Gospodinu nada, *
    on je pomoć i zaštita naša.
Srce nam se u njemu raduje, *
    u njegovo sveto ime mi se uzdamo.
Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama, *
    kao što se u tebe uzdamo!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Čestitima se pristoji hvaliti Gospodina.

ČITANJE Jl 2, 12-13

Vratite se k meni svim srcem svojim posteć, plačuć i kukajuć. Razderite srca, a ne halje svoje! Vratite se Gospodinu Bogu svome, jer on je nježnost sama i milosrđe, spor na ljutnju, a bogat dobrotom, on se nad zlom ražali.

 

OTPJEV

R. Oslobodi nas, Gospodine: * otpusti nam grijehe.
     Oslobodi nas, Gospodine: otpusti nam grijehe.

O. Nek’ nas pretekne, smilovanje tvoje. * Otpusti nam grijehe.
     Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Oslobodi ...

 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Gospodine, nauči nas moliti, kao što je Ivan naučio svoje učenike.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
    što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
    u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
    svetih proroka svojih odvijeka:
    spasiti nas od neprijatelja naših - *
    i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
    i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
    ocu našemu: *
    da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
    služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
    u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
    jer ćeš ići pred Gospodinom
    da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
    po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
    po kojem će nas pohoditi
    Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
    i sjeni smrtnoj, *

    da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Gospodine, nauči nas moliti, kao što je Ivan naučio svoje učenike.

 

MOLBENICA

Blagoslovljen nek je Krist koji se nama predao kao kruh što s neba silazi. Njemu upravimo svoju molitvu:

R. Kriste, kruše i zdravlje duša, ojačaj nas.

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

MOLITVA

Gospodine, pobožnost korizmenog vremena nek nam pripravi srce da dostojno primimo vazmeno otajstvo i budemo vjesnici spasenja u svijetu. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.


ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.