I. TJEDAN

PETKOM U DOŠAŠĆU

II. Večernja

 

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja)

 

HIMAN

Otvori širom plavi svod,
Pohrli među ljudski rod,
Nek otvore se dveri sve
I tebe k nama propuste.

Gle, rosa s neba otječe
A Isus kroz nju protječe
I kiša iz oblaka tih
Sad njegov ima sveti lik.

Nek zemlja prene se iz sna
Zeleni nek se dolina,
A gdje procvate rumen cvijet
Tu Kristov niknut lik će svet.

Ta gdje si tako dugo već,
Zar cilj svoj nada neće steć?
Napusti, Kriste, Božji stol
I siđi u naš suzni dol.

Ti, zvijezdo jasna, sunašce,
Da l' ikad ćemo vidjet te?
Pokaži, sunca, bljesak jak,
Progutat će nas crni mrak.

Jer pun je patnje zemni vrt,
Pred oči naše stala smrt,
Stog moćnu ti nam ruku daj,
Povedi nas u zavičaj.

Zahvalit ćemo tebi svi
I hvaliti u vječnosti,
Jer ti si naš otkupitelj,
Sin Božji, svijeta spasitelj.

 

PSALMODIJA

Antifona 1.

Iscijeli mi, Gospodine, dušu, jer tebi sagriješih.

 

Ps 41 (40). Pouzdanje zapuštena bolesnika

Jedan će me od vas izdati - koji sa mnom blaguje (Mk 14, 18).

Blago onome koji misli na uboga i slaba: *
    u dan nevolje Gospodin će ga spasiti!
Gospodin će ga štititi i živa sačuvati,
    sreću mu dati na zemlji, *
    i neće ga predati na volju dušmanima.
Gospodin će ga ukrijepiti na postelji boli, *
    bolest mu okrenuti u snagu.

Zavapih:  »Gospodine, smiluj mi se, *
    iscijeli mi dušu, jer tebi sagriješih!«
Neprijatelji zlo govore o meni: *
    »Kad će umrijeti
    i kad će mu nestati imena?«
I dođe li tko da me posjeti, himbeno govori, *
    u srcu pakosti skuplja i vani opada.

Mrzitelji moji svi složno šapuću o meni: *
    zlo mi dosuđuju:
»Pogubna se pošast na nj oborila.« *
    Ili: »Tko jednom leže, više ne ustaje.«
Pa i prijatelj moj u koga se uzdah, *
    koji blagovaše kruh moj, petu na me podiže.

A ti, Gospodine, smiluj se meni i podigni me *
    da im mogu uzvratiti.
Po tome ću znati da sam mio tebi: *
    što se dušmanin moj
    neće veseliti nada mnom.
Ti ćeš me zdrava uzdržati *
    i pred svoje me lice staviti dovijeka.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
    od vijeka do vijeka! Tako neka bude! Amen.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Iscijeli mi, Gospodine, dušu, jer tebi sagriješih.

Antifona 2.

S nama je Gospodin nad Vojskama, naša je utvrda Bog Jakovljev.

 

Ps 46 (45). Bog nam je utvrda i snaga

I nadjenut će mu se ime Emanuel - što znači: S nama Bog (Mt 1, 23).

Bog nam je zaklon i utvrda, *
    pomoćnik spreman u nevolji.
Stoga, ne bojmo se kad se ljulja zemlja, *
    kad se bregovi ruše u srce mora.
Nek buče i bjesne valovi morski, *
    nek bregovi dršću od žestine njihove:
s nama je Gospodin nad Vojskama, *
    naša je utvrda Bog Jakovljev!

Rijeka i rukavci njezini vesele Grad Božji, *
    presveti šator Višnjega.
Bog je sred njega, poljuljat se neće, *
    od rane zore Bog mu pomaže.
Ma bjesnjeli puci, rušila se carstva, *
    kad glas njegov zagrmi, zemlja se rastopi:
s nama je Gospodin nad Vojskama, *
    naša je utvrda Bog Jakovljev!

Dođite, gledajte djela Gospodnja, *
    strahote koje on na zemlji učini.
Do nakraj zemlje on ratove prekida,
    lukove krši i lomi koplja, *
    štitove ognjem sažiže.
Prestanite i znajte da sam ja Bog, *
    uzvišen nad pucima,
    nad svom zemljom uzvišen!

S nama je Gospodin nad Vojskama, *
    naša je utvrda Bog Jakovljev!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. S nama je Gospodin nad Vojskama, naša je utvrda Bog Jakovljev.

Antifona 3.

Svi će narodi doći i klanjati se pred tobom, Gospodine.

Hvalospjev (Otk 15, 3-4). Poklonstvena pjesan

Velika su i čudesna djela tvoja, *
    Gospodine, Bože, Svevladaru!
Pravedni su i istiniti putovi tvoji, *
    Kralju narodâ!

Tko da te se ne boji, Gospodine,
    tko da ne slavi Ime tvoje! *
    Ti si jedini svet!

I zato svi će narodi doći
    i klanjati se pred tobom, *
    jer se očitovahu pravedna djela tvoja!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Svi će narodi doći i klanjati se pred tobom, Gospodine.

 

ČITANJE  2 Pt 3, 8b-9

Jedan je dan kod Gospodina kao tisuću godina, a tisuću godina kao jedan dan. Ne kasni Gospodin ispuniti obećanje, kako ga neki sporim smatraju, nego je strpljiv prema vama jer neće da tko propadne, nego hoće da svi prispiju k obraćenju.OTPJEV

R. Pokaži nam, Gospodine, * milosrđe svoje!
     Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje!

O. I daj nam svoje spasenje! * Milosrđe svoje.
     Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Pokaži...

Evanđeoski hvalospjev - Veliča

Ant. Ovo je svjedočanstvo Ivanovo: Onaj koji za mnom dolazi, bijaše prije mene.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
    u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
    odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
    sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
    nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
    rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
    a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
    a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
    kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
    prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.

Ant.. Ovo je svjedočanstvo Ivanovo: Onaj koji za mnom dolazi, bijaše prije mene.

 

PROŠNJE

Srdačno se pomolimo Otkupitelju svome, koji je došao za blagovjesnika siromasima, i recimo mu:

R. Nek svi tvoju slavu ugledaju!

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.MOLITVA

Svemogući Bože, svojom milošću uvijek pretječi i prati naša djela da željno čekamo dolazak tvoga jedinca Sina te postignemo tvoje darove za vremeniti i vječni život. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.