I. TJEDAN

PETKOM U DOŠAŠĆU

Jutarnja

 

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

 

Ant. Evo uskoro dolazi Kralj Gospodin – dođite, poklonimo se!

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
    obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
    svi puci tvoje spasenje!

Ant. Evo uskoro dolazi Kralj Gospodin – dođite, poklonimo se!

Neka te slave narodi, Bože, *
    svi narodi neka te slave!
Nek se vesele i kliču narodi,
    jer sudiš pucima pravedno *
    i narode vodiš na zemlji.

Ant. Evo uskoro dolazi Kralj Gospodin – dođite, poklonimo se!

Neka te slave narodi, Bože, *
    svi narodi neka te slave!
Zemlja plodom urodila! *
    Bog nas blagoslovio, Bog naš!
Bog nas blagoslovio! *
    Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

Ant. Evo uskoro dolazi Kralj Gospodin – dođite, poklonimo se!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Evo uskoro dolazi Kralj Gospodin – dođite, poklonimo se!

HIMAN

Otvori širom plavi svod,
Pohrli među ljudski rod,
Nek otvore se dveri sve
I tebe k nama propuste.

Gle, rosa s neba otječe
A Isus kroz nju protječe
I kiša iz oblaka tih
Sad njegov ima sveti lik.

Nek zemlja prene se iz sna
Zeleni nek se dolina,
A gdje procvate rumen cvijet
Tu Kristov niknut lik će svet.

Ta gdje si tako dugo već,
Zar cilj svoj nada neće steć?
Napusti, Kriste, Božji stol
I siđi u naš suzni dol.

Ti, zvijezdo jasna, sunašce,
Da l' ikad ćemo vidjet te?
Pokaži, sunca, bljesak jak,
Progutat će nas crni mrak.

Jer pun je patnje zemni vrt,
Pred oči naše stala smrt,
Stog moćnu ti nam ruku daj,
Povedi nas u zavičaj.

Zahvalit ćemo tebi svi
I hvaliti u vječnosti,
Jer ti si naš otkupitelj,
Sin Božji, svijeta spasitelj.

 

PSALMODIJA

Antifona 1.

Tada će ti biti mile žrtve pravedne na žrtveniku tvojemu.

Ps 51 (50). Smiluj mi se, Bože

Obnavljajte se duhom svoje pameti i obucite novog čovjeka.

Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome, *
    po velikom smilovanju
    izbriši moje bezakonje!
Operi me svega od moje krivice, *
    od grijeha me mojeg očisti!

Bezakonje svoje priznajem, *
    grijeh je moj svagda preda mnom.
Tebi, samom tebi ja sam zgriješio *
    i učinio što je zlo pred tobom:
    pravedan da budeš prema svojim riječima *
    i bez prijekora kada te sudili budu.

Evo, grešan sam već rođen, *
    u grijehu me zače majka moja.
Evo, ti ljubiš srce iskreno, *
    u dubini duše učiš me mudrosti.

Poškropi me izopom da se očistim, *
    operi me, i bit ću bjelji od snijega!
Objavi mi radost i veselje, *
    nek se obraduju kosti satrvene!

Odvrati lice od grijeha mojih, *
    izbriši svu moju krivicu!
Čisto srce stvori mi, Bože, *
    i duh postojan obnovi u meni!

Ne odbaci me od lica svojega *
    i svoga svetog duha ne uzmi od mene!
Vrati mi radost svoga spasenja *
    i učvrsti me duhom spremnim!

Učit ću bezakonike tvojim stazama, *
    i grešnici tebi će se obraćati.
Oslobodi me od krvi prolivene,

   Bože, Bože spasitelju moj! *
   Nek mi jezik kliče pravednosti tvojoj!

Otvori, Gospodine, usne moje, *
    i usta će moja navješćivati hvalu tvoju.
Žrtve ti se ne mile, *
    kad bih dao paljenicu, ti je ne bi primio.
Žrtva Bogu duh je raskajan, *
    srce raskajano, ponizno, Bože, nećeš prezreti.

U svojoj dobroti milostiv budi Sionu, *
    i opet sagradi jeruzalemske zidine!
Tada će ti biti mile žrtve pravedne,

    prinosi i paljenice, *
    i tad će se prinositi teoci na žrtveniku tvojemu.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Tada će ti biti mile žrtve pravedne na žrtveniku tvojemu.

Antifona 2.

U Gospodinu će pobjediti i proslaviti se sve potomstvo Izraelovo.

Hvalospjev (Iz 45, 15-26). Svi će se narodi obratiti Gospodinu

Nek se na ime Isusovo prigne svako koljeno (Fil 2, 10).

Doista ti si Bog skriveni, *
    Bog Izraelov, Spasitelj.

Postidjet će se *
    i poniknut će svi zajedno,
otići će u ruglu *
    oni koji prave kipove.
A Gospodin će vječnim spasenjem *
    spasiti Izraela.
Nećete se postidjeti *
    i nećete poniknuti dovijeka.

Da, ovako govori Gospodin, *
    nebesa Stvoritelj - on je Bog -
koji je oblikovao i sazdao zemlju, *
    koji ju je učvrstio
i nije je stvorio pustu,
    već ju je uobličio za obitavanje: *
    »Ja sam Gospodin i nema drugoga.
Nisam govorio u tajnosti, *
    u zakutku mračne zemlje.
Nisam rekao potomstvu Jakovljevu: *
    Tražite me u pustoši.
Ja, Gospodin, govorim pravo *
    i naviještam čestito.

Saberite se i dođite, *
    pristupite zajedno,
    svi preživjeli od naroda!
Neznalice puke oni su što nose
    kip izrađen od drveta *
    i mole boga koji ih spasit ne može.
Objavite, iznesite svoje dokaze, *
    svjetujte se zajedno:
Tko je to od davnine navijestio *
    i od tada prorekao?
Nisam li ja, Gospodin? *
    Nema drugoga boga do mene;
Boga pravednog i Spasitelja *
    osim mene nema.

Obratite se k meni da se spasite,
    svi krajevi zemlje, *
    jer ja sam Bog i nema drugoga!

Sobom se samim kunem,
    iz mojih usta izlazi istina, *
    riječ neopoziva,
da će se preda mnom prignuti svako koljeno,
    mnome će se svaki jezik
    zaklinjati govoreći: *
    Jedino je u Gospodinu pobjeda i snaga!
K njemu će doći, postiđeni, *
    svi što na nj su bjesnjeli.
U Gospodinu će pobijediti i proslavit se *
    sve potomstvo Izraelovo!«

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. U Gospodinu će pobjediti i proslaviti se sve potomstvo Izraelovo.

 

Antifona 3.

Pred lice Gospodnje dođite s radosnim klicanjem.

 

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

Gospodin zapovijeda otkupljenima da pjevaju pjesmu pobjedničku (sv. Atanazije).

Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
    Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite *
    s radosnim klicanjem!

Znajte da je Gospodin Bog:
    on nas stvori, i mi smo njegovi, *
    njegov smo narod i ovce paše njegove.

Uđite s hvalama na vrata njegova,
    u dvorane njegove s hvalospjevom, *
    hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

Jer dobar je Gospodin,
    dovijeka je ljubav njegova, *
    od koljena do koljena vjernost njegova.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Pred lice Gospodnje dođite s radosnim klicanjem.

 

ČITANJE  Jr 30, 21.22

Ovako govori Gospodin: »Glavar njihov iz Jakova će niknuti, vladar isred njega će izaći. Pustit ću ga k sebi da mi se približi. I vi ćete biti moj narod, a ja vaš Bog.«OTPJEV

R. Nad tobom, Jeruzaleme, * zablistat će Gospodin.
     Nad tobom, Jeruzaleme, zablistat će Gospodin.

O. I obasjat će te slava njegova. * Zablistat će Gospodin.
     Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Nad tobom…

 

Evanđeoski hvalospjev

Ant. Oglasite: Malodušni, hrabri budite: evo, Gospodin Bog naš dolazi.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
    što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
    u domu Davida, sluge svojega,
    kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka:
    spasiti nas od neprijatelja naših - *
i od ruke sviju koji nas mrze;
    iskazati dobrotu ocima našim, *
    i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
   ocu našemu: *
   da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
    služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
    u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
    jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
    da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
    po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
    po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
    da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
    da upravi noge naše na put mira.

Ant. Oglasite: Malodušni, hrabri budite: evo, Gospodin Bog naš dolazi.

 

MOLBENICA

Bog je Otac u svom naumu odredio da po Sinu slavu svoju objavi ljudima. Radosno mu uskliknimo:

R. Neka je, Gospodine, slavno ime tvoje!
MOLITVA

Svemogući Bože, svojom milošću uvijek pretječi i prati naša djela da željno čekamo dolazak tvoga jedinca Sina te postignemo tvoje darove za vremeniti i vječni život. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.


ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.