I. TJEDAN

ČETVRTKOM U DOŠAŠĆU

II. Večernja

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja)

 


HIMAN

Klikujte sada zanosno,
nebo i modri vrhovi!
Nek nam gore provru medom,
rode pravdom.
Skoro će doći Spasitelj
pomoći bijednim ljudima!

Dođi, o Bože milosni,
mirom nas svojim pohodi
Da se tebi čista srca radujemo.
Ustani, Bože svemoćni,
vodi nas putem spasenja.

O da se maknu planine,
plava nebesa rastvore!
Dođi, Bože, kaži nama lice svoje.
Gospode, nemoj kasniti:
smiluj se puku svojemu.

 

 

PSALMODIJA

Antifona 1.

Gospodine, Bože moj, zazvah te i ti si me ozdravio; dovijeka ću te hvaliti.

 

Ps 30 (29). Zahvala za spas od smrti

Krist nakon slavnog uskrsnuća Ocu zahvaljuje (Kasiodor).

Veličam te, Gospodine, jer si me izbavio *
    i nisi dao da se raduju nada mnom dušmani.
Gospodine, Bože moj, zazvah te, *
    i ti si me ozdravio;
Gospodine, izveo si mi dušu iz Podzemlja, *
    na rubu groba ti si me oživio.

Pjevajte Gospodinu, pobožnici njegovi, *
    zahvaljujte svetom imenu njegovu!
Jer samo za tren traje srdžba njegova, *
    a cio život dobrota njegova.
Večer donese suze, *
    a jutro klicanje.

A ja u svojoj sreći rekoh: *
    »Neću se pokolebati nikada!«
Dobrotom si me, Gospodine,
    na goru nade postavio, *
    ali čim lice sakriješ, sav se uplašim.
Tada, Gospodine, zavapih k tebi, *
    i zazvah milosrđe Boga svojega:

»Kakva je korist od krvi moje, *
    kakva korist da u grob siđem?
Zar će te prašina slaviti, *
    zar će naviještati vjernost tvoju? «
Slušaj, Gospodine, i smiluj se meni; *
    Gospodine, budi mi na pomoć!

Okrenuo si plač moj u igranje,
    skinuo kostrijet s mene *
    i opasao me radošću.
Zato ti pjeva duša moja i neće zamuknuti: *
    Gospodine, Bože moj,
    dovijeka ću te hvaliti!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Gospodine, Bože moj, zazvah te i ti si me ozdravio; dovijeka ću te hvaliti.

 

Antifona 2.

Blago čovjeku kome Gospodin grijeha ne ubraja.

 

Ps 32 (31). Blažen čovjek komu je krivica otpuštena

David blaženim proglašuje čovjeka kojemu Bog uračunava pravednost bez djela (Rim 4, 6).

Blažen onaj kome je zločin otpušten, *
    kome je grijeh pokriven!
Blago čovjeku kome Gospodin
    ne ubraja krivnju, *
    i u čijem duhu nema prijevare!

Prešutjet sam htio, al' kosti mi klonuše *
    od neprestana jecanja.
Danju i noću ruka me tvoja tištala, *
    snaga mi se trošila ko za ljetnih žega.

Tad grijeh svoj tebi priznah *
    i krivnju svoju više ne skrivah.
Rekoh:  »Priznat ću Gospodinu
    prijestup svoj«, *
    i ti si mi krivnju grijeha oprostio.

Zato nek ti se moli pobožnik svaki *
    u času nevolje.
Kad bujice silne navale, *
    njega neće stići.
Utočište ti si moje,
    od tjeskobe ti ćeš me sačuvat, *
    okružit me radošću spasenja.

Učit ću te, put ti kazat kojim ti je ići,
    svjetovat ću te, *
    oko će moje bdjeti nad tobom.
Ne budite kao konji ili mazga bez razuma:
    divljinu im krotiš vođicama i uzdom, *
    inače im se ne primiči!

Bezbožnika taru mnoge nevolje, *
    a tko se uzda u Gospodina,
    njega okružuje milost.
Radujte se Gospodinu i kličite, pravedni, *
    kličite, svi koji ste srca čestita!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Blago čovjeku kome Gospodin grijeha ne ubraja.

 

Antifona 3.

Gospodin mu dade moć i čast i kraljevstvo, i svi će mu narodi služiti.

 

Hvalospjev (Otk 11, 17-18a; 12, 10-12a). Božji sud

Zahvaljujemo ti, Gospodaru,
    Bože Svevladaru,
    koji jesi i koji bijaše *
    zato što si uzeo u ruke moć svoju veliku
    i zakraljio se!

Gnjeviše se narodi, ali dođe srdžba tvoja *
    i čas da se sudi mrtvima
i naplata dade slugama,
    tvojim prorocima i svetima *
    i svima koji se boje imena tvoga,
    malima i velikima.

Sada nasta spasenje i snaga
    i kraljevstvo Boga našega *
    i vlast Pomazanika njegova!
Jer, zbačen je tužitelj braće naše *
    koji ih dan i noć optuživaše
    pred Bogom našim.

Ali oni ga pobijediše krvlju Jaganjčevom
    i riječju svoga svjedočanstva: *
    nisu ljubili života svoga - sve do smrti.
Zato, veselite se, nebesa, *
    i svi nebesnici!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Gospodin mu dade moć i čast i kraljevstvo, i svi će mu narodi služiti.


ČITANJE  Jak 5, 7-8. 9b

Strpite se dakle, braćo, do Dolaska  Gospodnjega! Evo: ratar iščekuje dragocjeni urod zemlje, strpljiv je s njime dok ne dobije kišu ranu i kasnu. Strpite se i vi, očvrsnite srca jer se Dolazak Gospodnji približio! Evo: sudac stoji pred vratima!

 

OTPJEV

R. Pokaži nam, Gospodine, * milosrđe svoje!
    
Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje!

O. I daj nam svoje spasenje! * Milosrđe svoje.
    
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Pokaži...

 


 

Evanđeoski hvalospjev - Veliča

Ant. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje!

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
    u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
    odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
    sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
    nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
    rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
    a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
    a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
    kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
    prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje!


PROŠNJE

(Draga braćo i sestre), pomolimo se Kristu, Svjetlu velikome, koga su proroci obećali svima koji borave u sjeni smrtnoj. Njemu uskliknimo:

R. Dođi, Gospodine Isuse!

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

 

MOLITVA

Potakni nam, Gospodine, srce da pripravi put tvom Jedincu: njegovim nas dolaskom očisti da ti služimo obnovljena duha. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.