I. TJEDAN

ČETVRTKOM U DOŠAŠĆU

Jutarnja

 

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.Ant. Evo uskoro dolazi Kralj Gospodin - dođite, poklonimo se!

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
    Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite *
    s radosnim klicanjem!

Ant. Evo uskoro dolazi Kralj Gospodin - dođite, poklonimo se!

Znajte da je Gospodin Bog:
    on nas stvori, i mi smo njegovi, *
    njegov smo narod i ovce paše njegove.

Ant. Evo uskoro dolazi Kralj Gospodin - dođite, poklonimo se!

Uđite s hvalama na vrata njegova,
    u dvore njegove s hvalospjevom, *
    hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

Ant. Evo uskoro dolazi Kralj Gospodin - dođite, poklonimo se!

Jer dobar je Gospodin,
    dovijeka je ljubav njegova, *
    od koljena do koljena vjernost njegova.

Ant. Evo uskoro dolazi Kralj Gospodin - dođite, poklonimo se!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Evo uskoro dolazi Kralj Gospodin - dođite, poklonimo se!

 

HIMAN

Klikujte sada zanosno,
nebo i modri vrhovi!
Nek nam gore provru medom,
rode pravdom.
Skoro će doći Spasitelj
pomoći bijednim ljudima!

Dođi, o Bože milosni,
mirom nas svojim pohodi
Da se tebi čista srca radujemo.
Ustani, Bože svemoćni,
vodi nas putem spasenja.

O da se maknu planine,
plava nebesa rastvore!
Dođi, Bože, kaži nama lice svoje.
Gospode, nemoj kasniti:
smiluj se puku svojemu.

PSALMODIJA

Antifona 1.

Probudi se, harfo i citro, probudit ću zoru jutarnju.

 

Ps 57 (56). Jutarnja molitva u nevolji

Ovaj psalam opjeva muku Gospodinovu (sv. Augustin).

Smiluj mi se, Bože, o smiluj se meni *
    jer mi se duša utječe tebi!
U sjenu tvojih krila zaklanjam se *
    dok pogibao ne mine.
Vapijem Bogu višnjemu, *
    Bogu koji mi čini dobro.

Nek pošalje s nebesa i spasi me,
    nek postidi one što me progone: *
    nek Bog pošalje dobrotu svoju i vjernost!
Ležim usred lavova *
    koji proždiru ljudske sinove.
Zubi su im koplja i strijele, *
    a jezik im mač je naoštren.
Uzvisi se, Bože, nad nebesa, *
    slava tvoja nek je nad svom zemljom!

Mrežu namjestiše stopama mojim, *
    stisnuše dušu moju;
iskopaše preda mnom jamu: *
    sami nek u nju padnu!

Postojano je srce moje, Bože,
    postojano je srce moje: *
    pjevat ću i svirati.
Probudi se, dušo moja!
    Probudi se harfo i citro! *
    Probudit ću zoru jutarnju.
Hvalit ću te, Gospodine, među narodima, *
    među pucima pjevat ću tebi:
jer do neba je dobrota tvoja, *
    do oblaka vjernost tvoja.

Uzvisi se, Bože, nad nebesa, *
    slava tvoja nek je nad svom zemljom!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Probudi se, harfo i citro, probudit ću zoru jutarnju.

 

Antifona 2.

Narod ću svoj nasititi dobrima, govori Gospodin.

 

Hvalospjev (Jr 31, 101-14). Sreća oslobođena naroda

Isus ima umrijeti... da raspršene sinove Božje skupi u jedno
(Iv 11, 51. 52).

Čujte, o narodi, riječ Gospodnju, *
    objavite je širom dalekih otoka:
»Onaj što rasprši Izraela, opet ga sabire *
    i čuva ga ko pastir stado svoje!«

Jer Gospodin oslobodi Jakova, *
    izbavi ga iz ruku jačeg od njega.
I oni će, radosno kličuć, na vis Sionski, *
    da se naužiju dobara Gospodnjih:
žita, ulja, mladog vina, jagnjadi i teladi,
    duša će im biti kao vrt navodnjen, *
    nikad više neće ginuti.

Djevojke će se veselit u kolu, *
    mlado i staro zajedno,
jer ću im tugu u radost pretvoriti, *
    utješit ću ih i razveselit nakon žalosti.
Pretilinom ću im okrijepiti svećenstvo *
    i narod svoj nasititi dobrima.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Narod ću svoj nasititi dobrima, govori Gospodin.

Antifona 3.

Velik je Gospodin, hvale predostojan u gradu Boga našega.

Ps 48 (47). Zahvala za spas naroda

I prenese me u duhu na goru veliku, visoku te mi pokaza sveti grad, Jeruzalem (Otk 21, 10).

Velik je Gospodin, hvale predostojan *
    u gradu Boga našega.
Sveto brdo njegovo, brijeg veličanstven, *
    radost je zemlji svoj.
Gora Sion, na krajnjem sjeveru, *
    grad je Kralja velikog.
Bog u kulama njegovim *
    jakom se pokaza utvrdom.

Jer gle, složiše se kraljevi, *
    navališe zajedno.
Čim vidješe, zapanjiše se, *
    i zbunjeni u bijeg nagnuše.
Ondje ih trepet obuze *
    kao muka porodilje,
kao kad vjetar istočni *
    razbija brodove taršiške.

Što smo čuli, sada vidimo: *
    grad Gospodina nad Vojskama,
grad Boga našega - *
    Bog ga utvrdi dovijeka.
Spominjemo se, Bože, tvoje dobrote *
    usred Hrama tvojega.
Kao ime tvoje, Bože, tako i slava tvoja *
    do nakraj zemlje doseže.
Puna je pravde desnica tvoja; *
    nek se raduje brdo Sionsko!
Neka kliču gradovi Judini *
    zbog tvojih sudova!

Obiđite Sion i prođite njime, *
    prebrojite kule njegove!
Pogledajte dobro bedeme njegove, *
    promotrite mu potanko dvorove:
da biste kazivali budućem koljenu: *
    »Takav je Bog,
Bog naš zasvagda i dovijeka! *
    On neka vas vodi!«

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Velik je Gospodin, hvale predostojan u gradu Boga našega.

ČITANJE Iz 45,8

Rosite, nebesa, odozgo, i oblaci, daždite pravednošću. Nek se rastvori zemlja da procvjeta spasenje, da proklija izbavljenje!

 

OTPJEV

R. Nad tobom, Jeruzaleme, * zablistat će Gospodin.
     
Nad tobom, Jeruzaleme, zablistat će Gospodin.

O. I obasjat će te slava njegova. * Zablistat će Gospodin.
    
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Nad tobom…
Evanđeoski hvalospjev

Ant. Probudi se, probudi se, opaši se snagom desnice Gospodnje!

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
    što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
    u domu Davida, sluge svojega,
    kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka:
    spasiti nas od neprijatelja naših - *
i od ruke sviju koji nas mrze;
    iskazati dobrotu ocima našim, *
    i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
   ocu našemu: *
   da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
    služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
    u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
    jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
    da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
    po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
    po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
    da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
    da upravi noge naše na put mira.

Ant. Probudi se, probudi se, opaši se snagom desnice Gospodnje!

 

MOLBENICA

S pouzdanjem zavapijmo Kristu, mudrosti i snazi Božjoj, čija je milina boraviti sa sinovima ljudskim:

R. Bliz nam budi, Gospodine!

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

 

MOLITVA

Potakni nam, Gospodine, srce da pripravi put tvom Jedincu: njegovim nas dolaskom očisti da ti služimo obnovljena duha. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.


ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.