KORIZMA - PEPELNICA (ČISTA SRIJEDA)

II. Večernja

 

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja)


 


HIMAN


Glas molben svojih vjernika
Ti, Kriste, počuj, molimo:
Da zloća svijeta prijevarnog
Ne zamrači nam vjere sjaj.

Od misli zlih i opakih,
Od zavisti nas očuvaj,
Da ne vraćamo zlime zlo,
Već dobrim zlo da svladamo.

Daleko od nas svako zlo,
Oholost, srdžba, prijevara,
Daleko od nas pohlepa,
Taj korijen hudi zlima svim.

Nek iskrena dobrotvornost
U miru čuva saveze,
Nek vjernost bude zaštitom
Nepovrijeđenih vezova.

O Kriste, Kralju, slava ti
I s tobom Ocu vječnomu
Sa Braniteljem preblagim
U vjekove vjekovječne. Amen.


 

PSALMODIJA

Antifona 1

Gospodin mi je svjetlost i spasenje: koga da se bojim?

Ps 27 (26). Pouzdanje u opasnosti

Evo šatora Božjeg s ljudima (Otk 21, 3).

I.

Gospodin mi je svjetlost i spasenje: *
    koga da se bojim?
Gospodin je štit života moga: *
    pred kime da strepim?
Kad navale na me zlotvori *
    da mi tijelo žderu,
protivnici moji i dušmani, *
    oni posrću i padaju.
Nek se vojska protiv mene utabori, *
    srce se moje ne boji;
nek i rat plane protiv mene, *
    i tada pun sam pouzdanja.

Za jedno molim Gospodina, *
    samo to ja tražim:
da živim u Domu Gospodnjem *
    sve dane života svoga,
da uživam milinu Gospodnju *
    i dom njegov gledam.

U sjenici svojoj on me zaklanja *
    u dan kobni;
skriva me u skrovištu šatora svoga, *
    na hridinu on me uzdiže.
I sada izdižem glavu *
    iznad dušmana oko sebe.
U njegovu ću šatoru prinositi žrtve radosne, *
    Gospodinu ću pjevati i klicati.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Gospodin mi je svjetlost i spasenje: koga da se bojim?


Antifona 2

Lice tvoje, Gospodine, ja tražim: ne skrivaj lica svoga od mene.

II.

Ustadoše neki te lažno svjedočahu protiv Isusa (Mk 14, 57).

Slušaj, Gospodine, glas moga vapaja, *
    milostiv mi budi, usliši me!
Moje mi srce govori: »Traži lice njegovo! « *
    Da, lice tvoje, Gospodine, ja tražim.

Ne skrivaj lica svoga od mene. *
    Ne odbij u gnjevu slugu svoga!
Ti, Pomoći moja, nemoj me odbaciti! *
    I ne ostavi me, Bože, Spasitelju moj!
Ako me otac i mati ostave, *
    Gospodin će me primiti.
Nauči me, Gospodine, putu svojemu,
    ravnom me stazom povedi *
    poradi protivnika mojih.

Bijesu dušmana mojih ne predaj me,
    jer ustadoše na mene svjedoci lažni *
    koji dašću nasiljem.

Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja *
    u zemlji živih.
U Gospodina se uzdaj, ojunači se,
    čvrsto nek bude srce tvoje: *
    u Gospodina se uzdaj!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Lice tvoje, Gospodine, ja tražim: ne skrivaj lica svoga od mene.

Antifona 3.

Krist je prvorođenac, prije svakog stvorenja, da u njemu bude prvak.

Hvalospjev (Kol 1, 12-20). Kristovo prvenstvo

S radošću zahvaljujmo Ocu
    koji nas osposobi *
    za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti.

On nas izbavi iz vlasti tame *
    i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje,
u kome imamo otkupljenje, *
    otpuštenje grijeha.

Krist Isus slika je Boga nevidljivoga, *
    Prvorođenac, prije svakog stvorenja.
Ta u njemu je sve stvoreno
    na nebesima i na zemlji, *
    vidljivo i nevidljivo,
bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, *
    bilo Vrhovništva, bilo Vlasti:

sve je po njemu i za njega stvoreno:
    on je prije svega, *
    i sve stoji u njemu.
On je Glava Tijela, Crkve;
    on je Početak, *
    Prvorođenac od mrtvih,
    da u svemu bude Prvak.

Jer, svidjelo se Bogu *
    u njemu nastaniti svu Puninu
i po njemu
    - uspostavivši mir krvlju križa njegova - *
    izmiriti sa sobom sve,
    bilo na zemlji, bilo na nebesima.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Krist je prvorođenac, prije svakog stvorenja, da u njemu bude prvak.

 

ČITANJE  Fil 2, 12b-15a

Sa strahom i trepetom radite oko svoga spasenja! Da, Bog u svojoj dobrohotnosti izvodi u vama i htjeti i djelovati. Sve činite bez mrmljanja i oklijevanja da budete besprijekorni, djeca Božja neporočna.


 

OTPJEV

R. Pouči me, Gospodine, * da se tvoga držim zakona.
    
Pouči me, Gospodine, da se tvoga držim zakona.

O. Prikloni mi srce propisima svojim,* da se tvoga držim zakona.
    
 Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Pouči me ...


 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Kada dijeliš milostinju – neka ti ne zna ljevica što čini desnica.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
    u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
    odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
    sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
    nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
    rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
    a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
    a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
    kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
    prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Kada dijeliš milostinju – neka ti ne zna ljevica što čini desnica.

 

PROŠNJE

Slava i čast Bogu koji je novi i vječni Savez u krvi Kristovoj sklopio sa svojim narodom te ga obnavlja u euharistijskoj gozbi. Upravimo mu svoju prošnju riječima:

R. Blagoslovi, Gospodine, narod svoj.

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

 

MOLITVA

Gospodine, započinjemo korizmu posta, molitve i bratske ljubavi. Udijeli nam jakost protiv navala duha zloće i ustrajnosti u dobrim djelima. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.