Login

Biblijski radni susret DT-a na Kaptolu 16.11.2019.

Marija Ivankovic, 23.11.2019. 00:00

Počeli smo obrađivati proroke, najprije općenito, a onda proroka Amosa.

Idući susret je 7.12. u 19,30 h na Kaptolu, nastavljamo s prorocima!

 

Željka Mihljević

Postoje 2 značenja riječi proroku :

  1. Pro-reći (kao da predskazuje budućnost, ali on to ipak ne čini, nego samo zaključuje što će se desiti ako se ljudi ne obrate)
  2. Vidi skrivene stvari

Zatim je prof. Tras navodio primjere djelovanja proroka iz SZ (Samuel, Ahija, Ilija, Elizej) te NZ (Isus i Samarijanka, apokrifi, knjiga o Sirahu koja govori o nadahnuću Izaije, koji je govorio „u silini duha“.

Prema židovskom povjesničaru Josipu Flaviju, Ivan Hirkan je posjedovao kraljevsku, proročku i svećeničku crtu.

Proroštvo je Božje poslanje: Zaharija – Ovako govori Jahve nad vojskama – Vratite se sa zlih puteva... Obraćenje je moguće već danas, da ne bude loših posljedica

Oni su znali osvijetliti sadašnjost.

Glavne značajke proroka:

1)     Bili su nadahnuti (Bog ih je nadahnuo), Dođe mi Riječ Gospodnja... zahvaljujući osobnom kontaktu s Bogom. Jeremija je odabran već i prije nego li je začet. Prorok postaje svjestan Božjeg poziva, oslanja se na iskustvo kontakta s Bogom.

Bog viče Amosu (vikanje se uspoređuje s rikom lava)

Jeremija ne može dokazati svoje nadahnuće, ima krizu zvanja ali ne može reći ne

Primjer s prorokom Jonom, koji nastoji pobjeći od svog poslanja

 

2)     Prorok je javna osoba, osuđen je ići u društvo, govoriti na ulicama, trgovima. On živi trenutak povlačenja od svijeta i trenutak nastupa (Ivan Krstitelj nije posve sam, ima učenike, zove na obraćenje, iako živi u pustinji). Proroci vide nedostatke, probleme, promatraju događanja u društvu; govoriti pred medijima je zahtjevno.

 

3)     Prorok je čovjek opasnosti (Ezekijel), Isus: progonit će vas kao i mene. Za Hošeu su govorili da je lud, za Jeremiju da je izdajica pa je završio u zatvoru, Ilija je morao bježati, Amos je bio deportiran, Zaharija kamenovan (u predvorju Jahvina doma), Uriju su zaklali i bacili u grobnicu.

 

Progonili su ih kraljevi, svećenici, lažni proroci i narod.

Opasnost je dolazila i od Boga jer Bog mijenja njihov život, zapovijeda im da donesu drugima neku okrutnu poruku koja ih nadilazi (Sam 3.pogl., Ezekijelu Bog navješta smrt žene („radost očiju“) i brani mu da ju oplakuje, zato se proroci pokušavaju izvući – Riječ mi Jahvina postade na ruglo.

 

4)     Proroci imaju karizmu (dar, ničim zaslužen) koji nadilazi sve granice. Mogu biti i muškarci i žene, iz svih socijalnih skupina, većina proroka i nisu svećenici, nego obični seljaci, neki su mladi (Jeremija), a neki stari.

Ima li nadahnuća izvan Crkve? Ima npr. u umjetnosti, ali ne možemo definirati u čemu je to nadahnuće. Netko ne mora biti neki savršeni majstor a stvara nadahnuta djela i obrnuto, netko može tehnički sve dobro napraviti a da djelo nije nadahnuto.

Zašto Propovjednika, knjigu Sirahovu i Makabejce protestanti ne stavljaju u kanon? Jer su napisani na grčkom, a oni priznaju samo hebrejske spise. Mi ih, međutim, prihvaćamo.

Smatra se da je Biblija nadahnuta, odnosno, da jedan duh nadahnjuje SZ i NZ, da govori dosljedno jedno.

 

Martin Luther King, Oscar Romero, A. Stepinac su proroci našeg vremena, oni nisu mogli odustati od svog poslanja. Bog govori preko drugih ljudi. Iako prorok nema dokaza za svoje riječi, njegove će riječi prihvatiti onaj koji vjeruje.

Bog ne štedi Jeremiju, ali ga uvijek spašava u posljednjoj sekundi.

Može li prorok pogriješiti, odnosno, prenijeti svoju riječ kao Božju Riječ? (govoriti iz srca – grč., iz duha – hebr.)?

 

Idući susret je 7.12. u 19,30 h na Kaptolu, nastavljamo s prorocima!

 

Željka Mihljević