Login

Biblijski susret - Kaptol 19.10.2019.

Marija Ivankovic, 23.10.2019. 00:00

Dragi svi,

 
u nastavku je izvješće o našem radu 19.10. i sve vas srdačno pozdravljam
Idući susret na Kaptolu je 16.11.2019. u 19,30 h.
 
Željka Mihljević

Susret biblijske skupine DT-a na Kaptolu 19.10.2019. u 19,30 h
s prof. Tarasom Barščevskim

Nastavili smo s 12. poglavljem i dovršili knjigu Otkrivenja. Redak 1-6 iz 12. pog. Riječ je o porođaju. To je grčevito stanje, porođaj se odvija, bliži se kraju. Rađanje je ispit sposobnosti da se bude majka.
Iz 26, 17-18, tekst iz Velike apokalipse. Narod je zatrudnio spasenjem od Božjim utjecajem, ali narod je zakazao, nije donio spasenje(nije garodio)
Prema rabinskoj literaturi, muke mesijanskog porođaja povezane su s Posljednjim vremenima.
Božji narod rađa! Muka se odnosi na Crkvu. Donijeti drugima spasenje je naporna zadaća.
Pavlova poslanica Galaćanima: 4,19 – Dječice moja koje ponovno u trudovima rađam... Pavao ih želi oblikovati kao Krista
Marija poslije Isusove smrti, kao majka Crkve, pomaže da drugi liče na Krista. Crkva vjeruje da Marija kod rađanja nije patila.
3-4 r-, drugo znamenje je veza s prvim znamenjem. Na nebu je – znači na nivou transcendencije. Treba obratiti pozornost na sadržaj znaka. Teriomorfni simbol je ispod Božje transcendencije.
Zmaj stvara cjelinu (broj 7) – glava. To je kompletan izraz zla.
Ima 10 rogova (broj 10 je neko ograničenje), a rog znači agresivnu silu.
Znači, na djelu je ogromna snaga ali je ograničena. Svaka zmajeva glava ima krunu koja se odnosi na neko kraljevstvo. Prvo imamo Imamo statičku, a zatim dinamičku interpretaciju (zmaj repom povlači 1/3 zvijezda. Čudovište se usuđuje povući zvijezde s neba, pomiče ih iz njihove prirodne sredine. Događa se pokušaj promjene sustava – pokušava napraviti Novo stvaranje na sociopolitičkoj razini. Takvu situaciju imamo kada vladar prikazuje sebe kao Boga.
Npr. Dn 8, 10 – aluzija na Antioha IV Epifana.
Zmaj hoće stvoriti novu povijest a to mu djelomično i uspijeva. Žena je nemoćna a zmaj je sila. Dramatičnost sukoba. Bilo kakav rast Kristovih vrijednosti izaziva demonske sile i jak otpor.
Ni Crkva, ni Marija nisu objekt neprijateljstva, nego je to dijete. U grčkom izvorniku, riječ „muškić“ je srednjeg roda. Predstavlja mušku snagu ali na općenitoj razini. Crkva mora donijeti na svijet Krista. Sin je uzet k Bogu i k prijestolju njegovu, a žena boravi u pustinji kao u skloništu 1260 dana; to je otprilike 3,5 godina (polovica savršenog broja 7), u knjizi Danijelovoj spominje se 1290 dana ili 1335 dana. Žena Crkva je u pustinji a pustinja je mjesto kušnji, sazrijevanja u poteškoćama. Čitatelj je pozvan na vlastito kreiranje teološkog simbola pustinje – mjesta koje Bog priprema. Broj 1260 dana – naglašava našu svakodnevnicu, trajanje, pomoć i hranjenje
Crkva mora donijeti spasenje, ali na nebu je rat između Mihaela i njegovih anđela te Zmaja i njegovih sljedbenika. Zmaj je zbačen, pobjeda je već ostvarena na nebu, ali je konkretizirana na zemlji.
U 2. i 3. pog. Veli se da će pobjedniku dati vijenac... Mi smo sudionici događanja; prolivena krv Kristova kojom je dao svoj život za nas svjedoči o tome.
Kristov život je vječan, ali moj nije. Ako nadiđemo svoj egoizam postajemo svjedoci Kristove pobjede. Sotona može zahvatiti (repom) sve što strši, što uzdiže glavu. Borba neba nastavlja se na zemlji. Đavao je pao ali sad je ljut i opasan; iako je zlo pobijeđeno, može nas ugristi ako mu se previše približimo, može nam naštetiti. Zemlja pomaže ženi... Zlo se utjelovljuje je uzvijer. Zvijer predstavlja razna carstva; babilonsko, perzijsko, rimsko... Zvijer utjelovljuje sustav vlasti; ona je drska, huli, ratuje protiv vjernika; stavlja se na mjesto Boga i traži da joj se svi poklone.
Jedna glava kao na smrt zaklana, ali ...
Radi se o imitaciji Krista, zato se svi pokloniše zmaju
Tko ima uho neka sluša. Prva zvijer dolazi iz mora, a more u Bibliji znači nešto đavolsko, u NZ svinje u koje su ušli đavli vraćaju se u svoju sredinu.
Druga zvijer sliči Jaganjcu, ali ima glas Zmaja, to su vukovi u ovčjoj koži. Ona prikriva svoj identitet (kult imperatora). Personifikacija su reklame, mediji ali postoji ograničenje vremenom. Žig su nekoć nosili rimski robovi a ne slobodni ljudi. Pitam se: Tko danas meni oduzima slobodu? Broj nije božanski kult (666). Sombol broja 6 je nešto necjelovito, nedovršeno, nemoć.
Slova KSR NRN (misli se da podrazumijevaju Nerona) ili propagandu zla. Na sve događaje treba gledati na razini zajednice.

Naš idući susret održat će se 16. studenog 2019.!
Željka Mihljević