Login

Teologija i tebi dostupna

Domagoj Ševerdija, 23.04.2017. 00:00

Organizacija studija Dopisne teologije. 

TEOLOGIJA I TEBI DOSTUPNA
u školi i u kući

 

  • za znanstveno i dublje poznavanje vjere, Biblije, teologije

  • za upućivanje u život i poslanje Crkve

  • za dijalog sa suvremenim svijetom i kulturom

  • za svjedočenje i kvalificirano navješćivanje Kristove poruke

 

CIKLUS I

Namijenjen onima koji žele:

  • (bolje) upoznati Bibliju
  • (bolje) upoznati i produbiti vjeru
  • snaći se u problemima Crkve i svijeta 

Sastoji se od 4 godine:

1. Uvodni tečaj "PUT" - 20 pisama - 7 mjeseci
2. Tečaj Novi Zavjet I - 8 pisama - 8 mjeseci
3. Tečaj Novi Zavjet II - 8 pisama - 8 mjeseci
4. Tečaj Psalmi - 8 pisama - 8 mjeseci

 


CIKLUS II 

Namijenjen onima koji su bili sudionici čitavog 1. ciklusa ili imaju naobrazbu koja im daje pravo na visokoškolski studij.

Sastoji se od 3 godine.

Okvirne teme pojedinih godina:

  1. Kršćanin u vremenu i prostoru
  2. Krist osloboditelj čovjek
  3. Crkva i njezino služenje

Želi izložiti kako kršćanska vjera treba da se shvati, živi i da se iskaže kao odgovor upravo na pitanje sadašnjice i kao presudna Božja pomoć čovjeku našega vremena i trenutka.