Login

2. Pismo

Raspored pisma: sv. Petar i Pavao apostoli, 29. lipnja Tema: Druga Večernja nedjelje prvoga tjedna

Drugo Pismo

Mir i dobro!

Psaltir sadrži zbirku svega što je u Starom savezu korisno i spasonosno. Psaltir je kao vrt, u kom su dozreli svi plodovi ostalih knjiga dodavši im pjesnički oblik. (S.Atanasiu, Ep.ad Marcellinam, PG 27 12). Božanski Časoslov dopunjava Psaltir s dijelovima Novog Zavjeta, himnima i čitanjima. U svom 8. broju, I. godine izlaska, dana 21.11.1962., novo pokrenuti "Glas s Koncila" prenosi razmišljanja konciiskih Otaca: "svi su isticali važnost brevijara za duhovni život ne samo kontemplativnih redovnika nego i pastoralnog svećenstva. Više puta se ponavljalo: hvaliti Boga to je glavna služba svećenika; božanski oficij izvor je milosti za cijelu Crkvu, sredstvo osobnog posvećenja, neiscrpivo vrelo utjehe; to je duševna hrana i oslonac mlađima u poteškoćama i brigama, starijima u slabosti i bolesti, ....".

 

Krešo William Bello, 28.06.2020. 00:00